تحقیق اخلاق اسلامي

تحقیق اخلاق اسلامي
اخلاق اسلامي

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق اخلاق اسلاميقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 122بخشی از متن تحقیق:ازدواجمـساءله
ازدواج و انتخاب جفت ، يكى از امور لازم در زندگى جانداران ، از جمله
گياهان و جانوران اسـت . خـلقـت مـوجودات زنده بگونه اى است كه هر كدام
آنها، آگاهانه يا ناخودآگاه به انتخاب جـفـت پـرداخـتـه ، بـراى بـقاى نسل و
توليد و تكثير نوع اقدام مى كنند و يا هدايت و رهبرى مى شوند.بـراسـاس
تـعـاليـم قـرآنـى ـ كـه در تـحـقـيـقـات عـلمـى دانشمندان نيز به اثبات
رسيده است ـ آفريدگار جهان ، همه موجودات عالم مادّه را جفت آفريده است :(وَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)(1)و از هر چيز جفتى آفريديم ، شايد متذكّر شويد!قرآن ، درباره جفت آفرينى گياهان فرمود:(اَوَ لَمْ يَرَوْا اِلَى الاَْرْضِ كَمْ اَنْبَتْنا فيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَريمٍ)(2)آيا آنان به زمين نگاه نكردند كه چقدر از انواع گياهان ، جفتِ پر ارزش در آن رويانديم ؟!عـلاوه بـر آيـات مـذكـور، آيـاتـى ديگر بر آفرينش جفت گونه حيوانات و انسان دلالت دارند، مانند:(جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْواجاً وَ مِنَ الاَْنْعامِ اَزْواجاً…)(3)از جنس شما، همسرانى براى شما قرار داد و جفتهايى از چهارپايان آفريد.جـفـت
آفـريـنـى جـانـداران و وجـود غـريـزه جـنـسـى در آنـهـا، وسـيـله اى
جـهـت مـحـفـوظ مـانـدن نـسـل جـانـدار بـه شـمار مى رود. دستِ آفرينش ميان
زن و مرد، گرايش و كششى طبيعى نسبت به يـكـديـگـر قـرار داده تـا آنـهـا
بـه زنـدگـى مـشـتـرك روى آورنـد و مـيـل جـنـسـى را هـمـچون ساير اميال و
غرايز، بطور صحيح ارضا نموده ، هسته اصلى خانواده را تشكيل دهند.از
ايـن رو، بـا پـيـدايـش انـسـانـهـاى نـخستين در كره زمين ، ازدواج و مراسم
خاص مربوط به آن شـكـل گـرفـت . بـراسـاس گـفته صاحبان اديان ، نخستين
ازدواج بين آدم و حوا ـ اوّلين مرد و زنِ نـسـل بـشـر كـنـونـى ـ بـه وقـوع
پـيـوسـت و سـپـس در سـايـه ازدواجِ فـرزنـدان آنـهـا، نسل انسان تكثير
يافت .در اين باره روايت زير از امام صادق (ع ) نقل شده است :پس از آنكه خداوند، حوّا را خلق نمود، آدم عرض كرد:ـ پروردگارا! اين پديده نيكو (حوّا) چيست كه دوست دارم در كنارش باشم و به او بنگرم ؟ـ اى آدم ! اين كنيز من حوّاست . آيا مى خواهى ماءنوس ، همراه ، همزبان و مطيع فرمان تو باشد؟ـ پروردگارا، بلى ، من در ازاىِ اين نعمت همواره به شكر و سپاس تو خواهم پرداخت .ـ او را از من خواستگارى كن ؛ زيرا وى كنيز من و برآورنده نياز جنسى توست و شايستگى همسرى تو را دارد.ـ مـن او را از تـو خـواسـتـگـارى مـى كنم ، در اين مورد به چه رضايت مى دهى ؟ (چه مَهرى بر او تعيين مى كنى ؟)ـ رضايت و خشنودى من به اين است كه برنامه هاى دين و آيينم را به او بياموزى .ـ پروردگارا! اگر تو چنين خواسته باشى ، من نيز آن را مى پذيرم .ـ اين خواست و اراده من است . حوّا را به ازدواج تو درآوردم ، پس او را در بر بگير.(4)ازدواج ، گامى در مسير فطرت ازدواج
و زنـاشـويـى از جـمـله آداب اجـتـماعى است كه در تمام جوامع بشرى ـ آن
طور كه تاريخ نـشـان مـى دهـد ـ هـمـچـون يـك سـنـت فـطـرى ، تـا بـه
امـروز مـتداول بوده است . قويترين دليل بر فطرى بودن زناشويى ، مجهّز بودن
زن و مرد به اندام و نـيـز غريزه توليد نسل است و هر دو جنس به يك اندازه
داراى اين غريزه هستند؛ گر چه زن از عواطف فطرى متناسب با تربيت و تغذيه
فرزند نيز برخوردار است .اصـل پـيوستگى مرد و زن ، از چيزهايى است كه
طبيعت انسانى ، بلكه حيوانى به بهترين وجه آن را آشكار نموده و اسلام نيز
كه دين فطرت است آن را پذيرفته و ترغيب و تشويق كرده است .توليد نسل در
زندگى بشر، مهمترين عاملى است كه اين پيوستگى را در قالب ازدواج ريخته ،
آن را از صورت اختلاط بى بند و بار و كامجويى آزادانه زن و مرد خارج ساخته و
به صورت نكاح و زناشويى درآورده است .(5)ازدواج ، گـامـى اسـت در مـسـيـر فطرت انسانى كه پيامبر اسلام (ص ) پيروانش را نسبت به آن ترغيب كرده ، فرمود:(مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَكُونَ عَلى فِطْرَتى فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتى وَ اِنَّ مِنْ سُنَّتىِ النِّكاحَ)(6)هـر
كـس دوسـت دارد كـه بر فطرت (و آيين و مذهبِ همگام با فطرت ) من باشد،
بايد به روش و سنت من رفتار كند و يكى از سنّتهاى من ازدواج است .اهميت ازدواج در قرآندر
ديـدگـاه قـرآن ، زنـدگـى زنـاشـويـى و خـلقت انسان بر مبناى (زوجين ) (زن
و شوى )، از نـشـانـه هـاى خداوند در آفرينش به شمار مى رود. در سوره روم ،
شش مساءله در عالم خلقت به عـنوان نشانه هاى وحدانيّت خداوند در ربوبيت و
الوهيت شمرده شده كه يكى از آنها، خلقت (زوج ) براى آدمى است :(وَ مِنْ آياتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْواجاً…)(7)و از نشانه هاى او اين [است ] كه همسرانى از نوع خودتان براى شما آفريد… .جـفـت
آفـريـنـى زن و مـرد، از اهـدافِ بـلنـدِ آفـريـنـش و زمـيـنـه رشـد و
كمال آنهاست ، چه اينكه ، هر يك از زن و مرد، به تنهايى ناقص بوده و به
ديگرى نيازمند است و هـمـيـن نـقـص و احـتـيـاج است كه آنها را به سوى هم
جذب مى كند و با رسيدن به يكديگر به آرامش و سكون دست مى يابند.اين
امر، اختصاص به انسانهاى عادى و معمولى ندارد، بلكه پيامبران نيز ـ كه
وارستگان جامعه هـسـتـنـد ـ بـراى رعـايـت اصـولى تـكـويـنىِ خويش و ارضاى
مشروع نيازهاى جنسى ، به ازدواج روآورده ، جامعه كوچكِ (خانواده ) را تشكيل
مى دادند. قرآن كريم ، پيامبر اسلام (ص ) را مخاطب قرار داده ، مى فرمايد:(وَ لَقَدْ اَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنا لَهُمْ اَزْواجاً وَ ذُرِّيَّةً)(8)پيش از تو (نيز) پيامبرانى فرستاديم ؛ و براى آنها همسران و فرزندانى قرار داديم .ازدواج ، از نـظـر قـرآن از چـنان ضرورت و اهميّتى برخوردار است كه هيچ چيز، حتّى تهيدستى نمى تواند مانع انجام آن شود:(وَ
اءَنـْكـِحـُوا الاَْيـامـى مِنْكُمْ وَالصّالِحينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ
اِمائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللّهُ واسِعٌ عَليمٌ)(9)مـردان و زنـان بـى هـمـسـر و غـلامـان و
كنيزان درستكارتان را همسر دهيد؛ اگر تنگدست باشند، خداوند به لطف خود آنان
را بى نياز مى سازد، خداوند گشايش دهنده اى آگاه است .اهميت ازدواج از ديدگاه پيشوايان دينمـسـاءله
ازدواج در سـخـن و سـيـره پـيـشـوايان معصوم (ع ) از جايگاه بلندى
برخوردار است . آن بـزرگـواران ، بـراى نـشـان دادن اهـمـيـّت مـسـاءله ،
عـلاوه بـر آن كـه خـود ازدواج مـى كردند و تشكيل خانواده مى دادند، با
سخنان ارزنده خود نيز، امّت اسلامى را به اجراى اين سنّت اجتماعى ترغيب و
تشويق مى كردند و در صورت مشاهده انحراف و افراط و تفريط در مساءله ازدواج
به روشنگرى پرداخته ، افراد را از روش نادرستشان برحذر مى داشتند.رسـول
گـرامـى اسلام (ص ) ، ازدواج را يكى از سنتهاى خود دانسته ، مردم را به
پيروى از اين روشِ نـيـكـو فـرا مـى خـوانـد. ايـشـان بـه اندازه اى به آن
اهميت مى داد كه خوددارى كنندگان از ازدواج را جزو پيروان خويش قلمداد نمى
كرد.(10)امـيـر مـؤ مـنـان (ع ) نـيـز، جوانان را به ازدواج توصيه نموده ، اهميّتى را كه پيامبر(ص ) به ازدواج مى داد، به مردم گوشزد مى كرد:(تـَزَوَّجـُوا
فـَاِنَّ رَسـُولَ اللّهِ(ص ) كـَثـيـراً مـّا كـانَ يـَقـُولُ: مَنْ كانَ
يُحِبُّ اَنْ يَتَّبِعَ سُنَّتى ، فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّ مِنْ سُنَّتىِ
التَّزْويجَ)(11)ازدواج كنيد بدرستى كه رسول خدا(ص ) بسيار مى فرمود: هر كس دوست دارد از سنّت من پيروى نمايد، ازدواج كند؛ زيرا ازدواج سنّت من است .در روايتى ، رسول اكرم (ص ) تشكيل خانواده در سايه ازدواج را محبوبترين سازمان بنيان نهاده در اسلام معرّفى كرده است :(ما بُنِىَ فِى الاِْسْلامِ بِناءٌ اَحَبُّ اِلَى اللّهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ وَ اَعَزُّ مِنَ التَّزْويجِ)(12)در اسلام ، هيچ سازمانى به وجود نيامده كه نزد خدا، محبوبتر و شريفتر از ازدواج باشد.روزى پـيـامبر اكرم (ص ) به مردى به نام (عكّاف ) كه توانايى مالى براى ازدواج داشته ، ولى زن نگرفته بود، فرمود:(تَزَوَّجْ وَ اِلاّ فَاَنْتَ مِنَ الْمُذْنِبينَ)(13)ازدواج كن و گرنه از گناهكاران خواهى بود.با
تشويق و ترغيب زياد پيامبر(ص ) نسبت به گزينش همسر و ترك تجرّد، پرورش
يافتگان مـكـتـب آن حـضرت ، به ازدواج آن قدر اهميت مى دادند كه روا نمى
دانستند، هيچ مردى هر چند براى مـدّتـى كـوتـاه ، بـدون هـمـسـر بـماند و
اين نكته را حتّى در موقعيتهاى بحرانى فراموش ‍ نمى كردند. حضرت فاطمه (س )
پيش از شهادتش به امير مؤ منان (ع ) اين گونه وصيّت كرد:(… يـَا
بـْنَ عـَمِّ رَسـُولِ اللّهِ(ص ) اُوصـيـكَ اءَوَّلاً اَنْ تـَتـَزَوَّجَ
بَعْدى بِاِبْنَةِ اُخْتى اَمامَةَ، فَاِنَّها تَكُونُ لِوُلْدى مِثْلى
فَاِنَّ الرِّجالَ لابُدَّ لَهُمْ مِنَ النِّساءِ)(14)اى پـسـر عموى
پيامبر! اوّلين وصيت من به تو اين است كه : پس از من با دختر خواهرم
(اَمامه ) ازدواج كنى ؛ زيرا او براى فرزندانم مانند من است ، همانا مردان
چاره اى جز ازدواج ندارند.اهميت اجتماعى ازدواجمساءله ازدواج را مى توان از دو جنبه مورد توجه قرار داد:1 ـ جنبه فردى2 ـ جنبه اجتماعىاز
آنـجـا كـه زن و شـوهر براى ارضاى تمايلات شخصى و برآوردن نيازهاى فردى ،
تن به ازدواج مـى دهـنـد، امر ازدواج ، يك مساءله شخصى و فردى محسوب مى شود
و از آن جهت كه بنيان جـامـعـه انـسـانـى بـا زنـاشـويـى زن و مـرد شـكـل
مـى گـيـرد و آنـان بـراى تـشـكـيـل خانواده ناچارند از ضوابط و نظام حقوقى
خاصى پيروى كنند، ازدواج يك امر اجتماعى به حساب مى آيد.تـاءمـيـن
رفـاه ، آرامش و گسترش مدنيت بشرى در سايه ازدواج ميسّر است و تاءمين رفاه ،
بدون تـشكيل خانواده اى متعهّد و مسؤ ول امكان ندارد. بر اين اساس ،
ازدواج يكى از اركان مدنيت و راهى مهم براى آسايش جامعه و رفاه بشر به شمار
مى رود. امام رضا(ع ) ضمن خطبه اى ، با اشاره به اهميت اجتماعى ازدواج
فرمود:(لَوْ لَمْ تـَكـُنْ فـِى الْمُناكَحَةِ وَالْمُصاهَرَةِ آيَةٌ
مُنَزَّلَةٌ، وَ لا سُنَّةٌ مُتَبَّعَةٌ، لَكانَ ما جَعَلَ اللّهُ فيهِ
مـِنْ بـِرِّ الْقـَريـبِ وَ تـَاءَلُّفِ الْبـَعـيـدِ مـا رَغـِبَ فـيـهِ
الْعـاقـِلُ اللَّبـيـبُ وَ سـارَعَ اِلَيـْهِ الْمـُوَفَّقُ
الْمُصيبُ)(15)اگـر دربـاره ازدواج دسـتـورى هـم از خـدا صـادر نـشـده
بـود و سـنّتى هم از سوى پيامبر(ص ) نـرسـيـده بـود، بـاز بـه خـاطـر
هـمـان فـوايـد (اجـتـماعى ) كه خدا در آن نهاده ، مانند نيكى به
نـزديـكـان و پـيـوند با بيگانگان ، انسان خردمند و مصلحت انديش به آن رغبت
مى كرد. و شخص كامروا و درستكار بدان پيشى مى گرفت .عزوبت در اسلامبـه
همان اندازه كه ازدواج داراى اهميّت و آثار فراوان است و نسبت به آن
تاءكيد و تشويق شده است ، تجرد امرى ناشايسته و زيانبار بوده و مورد نكوهش
شديد قرار گرفته است . در سخنان پيشوايان دين (ع ) نكوهش عزوبت به صورتهاى
مختلف مطرح شده است :الف ـ بـرتـرى عـبـادت هـمـسـرداران : در بـعـضـى
از روايـات ارزش و بـرتـرى اعـمـال و عبادات همسرداران بيان شده و در مقابل
، كارهاى افراد مجرّد كم ارزش تلقّى شده است . امام صادق (ع ) فرمود:(رَكْعَتانِ يُصَلّيهِمَا الْمُتَزَوِّجُ اَفْضَلُ مِنْ سَبْعينَ رَكْعَةً يُصَلّيها اَعْزَبُ)(16)دو ركعت نمازِ مردِ متاءهّل ، از هفتاد ركعت نمازِ فرد مجرّد برتر است .مـردى
بـه حضور امام باقر(ع ) شرفياب شد. آن حضرت از وى پرسيد: زن دارى ؟ گفت :
نه . حـضـرت فرمود: من دوست ندارم همه دنيا را داشته باشم ، ولى يك شب
مجرّد زندگى كنم . سپس فرمود:دو ركعت نماز مردِ متاءهّل با فضيلت تر است از مرد عزبى كه شب را با عبادت به صبح رساند و روز را روزه بدارد.آنـگـاه حـضـرت هـفـت ديـنـار بـه آن مـرد داد و فـرمـود: ايـن پول را صرف ازدواج كن .(17)ب
ـ بـدتـريـن مـردگان : مسلمانى كه در طول زندگى ، همسرى را انتخاب نكند و
از دنيا برود، مورد مذمت و نكوهش پيامبر اسلام (ص ) قرار گرفته است :(رُذالُ مَوْتاكُمُ الْعُزّابُ)(18)بدترين مردگانِ شما، عزبهايند.در روايتى ديگر آمده است كه آن حضرت فرمود:(لَوْ خَرَجَ الْعُزّابُ مِنْ مَوْتاكُمْ اِلَى الدُّنْيا لَتَزَوَّجُوا)(19)اگـر كسانى كه بدون همسر از دنيا رفتند، بار ديگر به دنيا باز گردند، حتماً ازدواج خواهند كرد.ج
ـ بـرادران شـيطان : همان گونه كه قرآن كريم ، اسراف كنندگان را برادران
شيطان قلمداد كرده (20)؛ پيامبر گرامى اسلام (ص ) ، نيز عزبها را برادران
شيطان خوانده است :(شِرارُكُمْ عُزّابُكُمْ، وَالْعُزّابُ اِخْوانُ الشَّياطينِ)(21)بدترين شما، عزبهايند، عزبها برادران شيطانند …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
اخلاق اسلامي تحقیق در مورد اخلاق اسلامي دانلود تحقیق اخلاق اسلامي دانلود رایگان تحقیق اخلاق اسلامي پروژه اخلاق اسلامي مقاله اخلاق اسلامي تحقیق معارف اسلامی در مورد اخلاق اسلامي پاورپوینت در مورد اخلاق اسلامي پایان نامه معارف اسلامی در مورد اخ

 • تحقیق تحریم های ایران

  تحقیق تحریم های ایران تحریم های ایران رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق تحریم های ایرانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 45بخشی از متن تحقیق: مقدمهعدم پیروی جمهوری اسلامی ایران از مصوبات قطعنامه 1737 میتواند به تحریم های اقتصادی…

 • تحقیق برنامه ای برای ناب سازی شرکت ها

  تحقیق برنامه ای برای ناب سازی شرکت ها تحقیق برنامه ای برای ناب سازی شرکت ها رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  برنامه ای برای ناب سازی شرکت ها ،در قالب word و در 75 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از…

 • تحقیق زندگی نامه اسدالله علم

  پروژه در,پروژه زندگی نامه اسدالله علم,تحقیق در مورد زندگی نامه اسدالله علم,دانلود تحقیق زندگی نامه اسدالله علم,دانلود رایگان تحقیق زندگی نامه اسدالله علم,زندگی نامه اسدالله علم,مقاله در مورد زندگی نامه اسدالله علم,مقاله زندگی نامه اسدالله علم تحقیق زندگی نامه اسدالله…

 • دانلود طرح توجیهی توليد گلداني گريبكس پيكان

  امکان سنجی توليد گلداني گريبكس پيكان,دانلود طرح توجیهی توليد گلداني گريبكس پيكان,طرح توجیهی توليد گلداني گريبكس پيكان,طرح کارآفرینی توليد گلداني گريبكس پيكان,طرح کسب و کار ت,طرح کسب و کار توليد گلداني گريبكس پيكان,کارآفرینی توليد گلداني گريبكس پيكان دانلود دانلود طرح…

 • تحقیق برهم كنش پرتوهاي‌ پرانرژي با ماده

  انواع برخورد فوتون با ماده,بر هم کنش یا برخورد پرتو رنتگن با ماده,برهم کنش نور با ماده,برهم‌کنش نور با ماده,سازوكار اصلي برهمكنش,نظریۀ شگفت‌انگیز نور و ماده تحقیق برهم كنش پرتوهاي‌ پرانرژي با ماده رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با…

 • پاورپوینت منابع آلاینده آب

  پاورپوینت آلوده‌كننده‌هاي آب,پاورپوینت منابع آلاینده آب,تحقیق آلوده‌كننده‌هاي آب,تحقیق منابع آلاینده آب,طبقه بندي آلوده‌كننده‌ هاي آب,طبقه بندی منابع آلاینده آب,مقاله آلوده‌كننده‌هاي آب,مقاله منابع آلاینده آب,منابع آلاینده آب,وسعت آلودگي آب دانلود پاورپوینت منابع آلاینده آب دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع منابع آلاینده آب،در…

 • پاورپوینت دومینو

  پاورپوینت دومینو آموزش دومینو رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع دومینو،در قالب ppt و در 17 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:مکانیزم ها:1- حرکت پرتابی حداکثر بودن برد پرتابه(جابجایی افقی)حداکثر بودن دقت فرود پرتابه2- حرکت سقوط آزادحداکثر بودن…

 • تحقيق عکاسی و مکاتب و روش های آن

  انواع مکتب در عکاسی,تحقيق هنر,دانلود تحقيق,روش هاي عكاسي,سبک های عکاسی,عكاسي,عكاسي و روش هاي آن,عكاسي و مكاتب آن,كار تحقيقي هنر,مكاتب عكاسي,مکتب های عکاسی دانلود تحقيق عکاسی و مکاتب و روش های آن دانلود فایل بیان مسئله:عکاسی یکی از بزرگترین اختراعات بشری…

 • مطالعات امکان سنجی مقدماتی استحصال تانن از پوست گردو

  استحصال تانن از پوست گردو,امکانسنجی استحصال تانن از پوست گردو,تولید تانن از پوست گردو,طرح استحصال تانن از پوست گردو,طرح توجیهی استحصال تانن از پوست گردو,طرح توجیهی تولید تانن,گزارش امکانسنجی استحصال تانن از پوست گردو دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی استحصال…

 • پاورپوینت سیستم تولید به موقع

  به موقع,تولید,سیستم پاورپوینت سیستم تولید به موقع رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع سیستم تولید به موقع،در قالب ppt و در 25 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهفواید just in timeتاریخچه ی تولید به موقععناصر تولید به موقعاهداف اصلی تولید به…

 • تحقیق تاريخچه تنيس روي ميز

  پایان نامه تاريخچه,پروژه تاريخچه پینگ پنگ,پروژه در مورد تاريخچه پینگ پنگ,تاريخچه پینگ پنگ,تحقیق در مورد تاريخچه پینگ پنگ,دانلود تحقیق تاريخچه پینگ پنگ,دانلود رایگان تحقیق تاريخچه پینگ پنگ,مقاله تاريخچه پینگ پنگ,مقاله در مورد تاريخچه پینگ پنگ تحقیق تاريخچه تنيس روي ميز…

 • تحقیق نگاهی به زندگی عطار نیشابوری و آثار او

  تحقیق نگاهی به زندگی عطار نیشابوری و آثار او عطار نیشابوری رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق نگاهی به زندگی عطار نیشابوری و آثار اوقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 16بخشی از متن تحقیق:محمد ملقب به مزیر الدین…

 • تحقیق ترجمه شده با موضوع تاثير موسيقي در ورزش

  تحقیق ترجمه شده با موضوع تاثير موسيقي در ورزش رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق ترجمه شده با موضوع تاثير موسيقي در ورزش،در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش، شامل:ورزش در هزاره جديد  تاثير موسيقي هنگام ورزش کردن…

 • پاورپوینت اخلاق در حسابداری

  اخلاق در حسابداری,اخلاق در حسابداری pdf,اخلاق در حسابداری ppt,اخلاق در حسابداری sid,اخلاق در حسابداری اسلامی,اخلاق در حسابداری پاورپوینت,اخلاق در حسابداری مدیریت,اخلاق در حسابداری نرگس سرلک,اخلاق در حسابداری و حسابرسی دانلود پاورپوینت اخلاق در حسابداری دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • پاورپوینت مثال هایی از نمودار usecase

  پاورپوینت مثال هایی از نمودار usecase نمودار use case بانک رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مثال هایی از نمودار usecase،در قالب ppt و در 31 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تجزیه و تحلیل سیستم خانه سالمندانچگونگی تولید Use CaseUseCase  …

 • پاورپوینت مدیریت هیجانات در زندگی

  پاورپوینت مدیریت هیجانات در زندگی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت هیجانات در زندگی،در قالب pptx و در 32 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمههیجانهوش هیجانیآگاهی از هیجان‌های خودبیان هیجان هامضرات ناشی از عدم بیان هیجان‌هاآگاهی از هیجان‌های دیگرانمدیریت…

 • گرمکن نان مدل شده در سالیدورک

  دانلود طرح دستگاه پرس بدنسازی در سالیدورک,دانلود گرمکن نان مدل شده در سالیدورک,گرمکن نان در سالیدورک,گرمکن نان مدل شده در سالیدورک دانلود گرمکن نان مدل شده در سالیدورک دانلود فایل دانلود گرمکن نان مدل شده در سالیدورک،توضیحات:مدل شده در سالیدورک قابل…

 • نقش سرمایه های تفکری در دستیابی به اهداف مدیریت دانش

  اسلاید,اهداف,پاورپوینت,تفکری,دانش,دستیابی,سرمایه,مدیریت,نقش دانلود نقش سرمایه های تفکری در دستیابی به اهداف مدیریت دانش دانلود فایل نقش سرمایه های تفکری در دستیابی به اهداف مدیریت دانش در قالب پاورپوینت و در 58 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم…

 • تحقیق جملات قصار از بزرگان و کتب مختلف دینی

  تحقیق جملات قصار از بزرگان و کتب مختلف دینی جملات قصار از بزرگان و کتب مختلف دینی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق جملات قصار از بزرگان و کتب مختلف دینیقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 128بخشی از…

 • تحقيق ايده پديده شناسي

  ايده پديده شناسي,پديده شناسي,تحقيق علوم اجتماعي,دانلود تحقيق,كار تحقيقي علوم اجتماعي دانلود تحقيق ايده پديده شناسي دانلود فایل همبستگي ميان سخنراني هاي گوتينگن (ايده پديده شناسي و ديگر آثار هوسرل)هر چند كه بسياري از مطالب اساسي پديدارشناسي بطور مفصل در بخش…

 • پاورپوینت ساختار شکست کار بر اساس استانداردهای PMBOK و PRINCE

  ساختار شکست کار بر اساس PMBOK,ساختار شکست کار بر اساس PRINCE,ساختار شکست کار بر اساس استاندارد PMBOK,ساختار شکست کار بر اساس استاندارد PRINCE,ساختار شکست کار پروژه ساختمانی,ساختار شکست کار در پروژه ساختمانی دانلود پاورپوینت ساختار شکست کار بر اساس استانداردهای…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب تاريخ عقايد سياسي تالیف دكتر ابوالقاسم طاهري

  پاورپوینت خلاصه کتاب تاريخ عقايد سياسي تالیف دكتر ابوالقاسم طاهري تاريخ عقايد سياسي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت خلاصه کتاب تاريخ عقايد سياسي تالیف دكتر ابوالقاسم طاهريقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 403قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت:هدف كليآشنا نمودن دانشجويان گرامي با…

 • پرسشنامه سبک سنج مدیریت لوتانز

  پرسشنامه سبک سنج مدیریت لوتانز رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود پرسشنامه با موضوع سبک سنج مدیریت لوتانز،در قالب dic و در 4 صفحه، قابل ویرایش.توضیحات پرسشنامه:هدف: ارزیابی سبک های مدیریتی مدیران (توجه به کارکنان یا توجه به وظیفه و سازمان)•   …

 • تحقيق مصرف گرائي حق مسلم ماست

  تحقيق,تحقيق علوم اجتماعي,حق مسلم,دانلود تحقيق,علوم اجتماعي,كار تحقيقي,مصرف گرايي,مصرف گرايي حق مسلم ماست دانلود تحقيق مصرف گرائي حق مسلم ماست دانلود فایل به هنگام تعطيلات کريسمس، و پيش از آن طي روزها و هفته هائي که نزديکي سال نو را نويد…

 • تحقیق سخت کردن شعله ای در عملیات حرارتی

  پروژه سخت کردن شعله ای در عملیات حرارتی,تحقیق در مورد سخت کردن شعله ای در عملیات حرارتی,دانلود تحقیق سخت کردن شعله ای در عملیات حرارتی,دانلود رایگان تحقیق سخت کردن شعله ای در عملیات حرارتی,سخت کردن شعله ای در عملیات حرارتی,مقاله…

 • بسته آموزشی "نیروی بین سیم های موازی حامل جریان" (فیزیک 3 ریاضی و تجربی- فیزیک پایه یازدهم)

  جزوه فیزیک 3 تجربی,جزوه فیزیک 3 ریاضی,جزوه فیزیک پایه 11,جزوه فیزیک پایه یازدهم,جزوه فیزیک سوم تجربی,جزوه فیزیک سوم ریاضی,فیزیک 3 تجربی,فیزیک 3 ریاضی,فیزیک پایه 11,فیزیک پایه یازدهم,فیزیک سوم تجربی,فیزیک سوم ریاضی,میدان مغناطیسی دانلود بسته آموزشی "نیروی بین سیم های موازی…

 • عملیات تخریب و ساخت و ساز شرکت

  دانلود گزارش کارآموزی در شرکت عمرانی,دانلود گزارش کارآموزی ساختمان,دانلود گزارش کارآموزی عمران,دانلود گزارش کارآموزی عملیات تخریب و ساخت و ساز,کارآموزی در شرکت عمرانی,کارآموزی ساختمان,کارآموزی عمران,گزارش کارآموزی عمران دانلود عملیات تخریب و ساخت و ساز شرکت دانلود فایل دانلود کارآموزی با…

 • پاورپوینت منطق رتبه اول و عامل های منطقی در هوش مصنوعي

  پاورپوینت منطق رتبه اول و عامل های منطقی در هوش مصنوعي منطق رتبه اول رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع منطق رتبه اول و عامل های منطقی در هوش مصنوعي،در قالب ppt و در 80 اسلاید، قابل ویرایش،…

 • تحقیق ارتباط عوامل اقتصادي، اجتماعي و فيزيولوژيكي با بزهكاري نوجوانان پسر

  تحقیق ارتباط عوامل اقتصادي، اجتماعي و فيزيولوژيكي با بزهكاري نوجوانان پسر بزهكاري نوجوانان پسر رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع ارتباط عوامل اقتصادي، اجتماعي و فيزيولوژيكي با بزهكاري نوجوانان پسر،در قالب word و در 130 صفحه، قابل ویرایش،…

 • پاورپوینت انواع فرآیندهای دمش

  انواع فرآیندهای دمش,پاورپوینت و ارائه کامل فرآیند دمش و انواع آن,ساختار دمش طولی لیزرها پاورپوینت انواع فرآیندهای دمش رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت انواع فرآیندهای دمشقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:25بخشی از پاورپوینت:انواع فرآیندهای دمشفرآیندی که طی آن اتمها از تراز…

 • پاورپوینت سبک گوتبک

  سبک,گوتیک,معماری,معماری گوتیک,وجه تسمیه پاورپوینت سبک گوتبک رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع  سبک گوتبک،در قالب ppt و در 13 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:معماری گوتیک وجه تسمیهمشخصات دوران گوتیکویژگیهای این سبکمعماری    سبک گوتیک معماری وجه تسمیه معماری گوتیک

 • پاورپوینت کتاب دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی دکتر فریده مشایخ

  پاورپوینت کتاب دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی دکتر فریده مشایخ,خلاصه کتاب دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی دکتر فرید,دانلود کتاب دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی دکتر فریده مشایخ,کتاب دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی…

 • تحقیق مهدويت در فطرت

  تحقیق مهدويت در فطرت رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع مهدويت درفطرت،در قالب word و در 36 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:بشر در مورد آينده چگونه مي‌انديشد؟ آيا اعتقاد به مهدويت يك اعتقاد به اصطلاح مترقي است…

 • پاورپوینت مكتب شيكاگو

  پاورپوینت مكتب شيكاگو تحقیق مكتب شيكاگو رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مكتب شيكاگو،در قالب ppt و در 22 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مكتب شيكاگوويژگي‌هاي ساختمان‌هاي مكتب شيكاگودلايل رشد مكتب شيكاگوساختمان بيمهساختمان طراحي شده توسط شركت هولابر دوراچو....   من…

 • تحقیق هيدرات گازي در صنعت نفت و گاز

  اهمیت هیدرات گازی,پاورپوینت هیدرات گازی,پایان نامه هیدرات گازی,پیدایش هیدرات گازی,تحقیق هیدرات گازی,تولید هیدرات گازی,دانلود پایان ن,دانلود تحقیق هیدرات گازی,هيدرات گازي,هیدرات گازی,هیدرات گازی چیست,هیدرات گازی در صنعت نفت,هیدرات های گازی دانلود تحقیق هيدرات گازي در صنعت نفت و گاز دانلود فایل…