تحقیق مسئولیت اجتماعی شرکت ها

تحقیق مسئولیت اجتماعی شرکت ها
مسئولیت اجتماعی شرکتها

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق مسئولیت اجتماعی شرکت هاقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 59بخشی از متن تحقیق:اشاره در
نظرسنجي هزاره درباره مسئوليت اجتماعي شركتها كه در سپتامبر سال 1999
انجام شد، آمده است، «از هر سه شهروند، دو نفر مايلند شركتها از نقش تاريخي
شان كه كسب سود، پرداخت ماليات، استخدام كاركنان و تبعيت از تمام قوانين
است فراتر روند. يعني ميل دارند شركتها در تحقق هدفهاي اجتماعي گسترده تر
نقش بسزايي داشته باشند».هر
وجهـي از كسب و كار داراي يك بعـــد اجتماعي است. مسئوليت اجتماعي شركتها
(CORPORATE SOCIALL RESPONSIBILITY)(CSR ) يعنـي رويــــــه هـاي باز و
شفاف كسب و كار، يعني روشهايي كه مبتني بر ارزشهاي اخلاقي و احترام به
كاركنان، جامعه و محيط زيست مي باشد. مسئوليت اجتماعي شركتها به اين منظور
برنامه ريزي مي شود كه براي جامعه به طوركلي و براي سهامداران حامل ارزش
پايدار باشد. حوزه مربوط به روش يا رويه كسب و كار دربرگيرنده يكي از
پوياترين و چالش پذيرترين موضوعهايي است كه امروز رهبران شركتها با آن
روبرو هستند. براي مديران امروز ديگر كافي نيست كه وظايفي چون برنامه ريزي،
سازماندهي و كنترل را انجام دهند و خود را اثربخش بنامند بلكه پاسخگويي به
نيازهاي جامعه و خواست شهروندان و مشتريان داخلي و خارجي سازمانهايشان از
زمره وظايف بااهميت تـــــر آنان محسوب مي شود. مي توان گفت همانگونه كه
مديران نحوه انجام وظايف سنتي را مي آموزند، بايد از چگونگي انجام چنين
وظايف جديد نيز آگاه شوند زيرا شرايط امروز جهان و فضاهاي جديد كسب و كار
ايجاب مي كند تا رهبران و مديران سازمانها و شركتهاي بزرگ كه در بازارهاي
جهانـــــي يا بازارهاي درحال جهاني شدن نقش فعال و موثر دارند، تمام تلاش
خود را متوجه ايجاد ارزش براي تمامي ذينفعان خود كنند و نوعي تعادل ميان
بخشهاي اجتماعــــي، اقتصادي و زيست محيطي كسب و كارشان ايجاد نمايند.به
طوركلي مي توان گفت مسئوليت اجتماعي شــــركتها (CSR) به ارائه روشهايي مي
پردازد كه سازمانها در فضاهاي كسب و كار خود به آن عمل كنند و پاسخگوي
توقعات جامعه، انتظارات تجاري، قانوني و اخلاقي اجتماعي آنان باشد. چرا كه
سازمانها مسئوليتهاي بزرگـي در زمينه اجتماعي، اقتصادي و محيطي در قبال
كاركنـــان، سهامداران، مشتريان، دولت، تاميـن كنندگان و تمامي ذينفعان خود
برعهده دارند.آنچه
كه مي تواند يك اعتماد و اطمينان دوجانبه را فراهم سازد و شركتها و
سازمانها را به انباشت سرمايه و سوددهي هدايت كند، وجود فضايي پر از اعتماد
در تجارت و اقتصاد است و اين قدم اول است براي پاسخگويي و حساب پـس دهي
شركتها در قبال عملكرد خويش، قدمي كه اگرچه لازم است ولي براي مسئول بودن
در قبال كليه ذينفعان ازجمله پيمانكاران، شركاي تجاري، انجمنها و نهادهاي
مدني، سازمانهاي دولتي و درنهايت كل جامعه كافي نيست. چرا كه شركتها براي
بقا و پايداريشان بايستي سوددهي و افزايش سرمايه را در فضاي رقابتي باز
همراه با عملكردي سالم تحقق بخشند.درنهايت
پايبندي و عمل به مسئوليتهاي اجتماعي نيازمند تمرين است و در اين تمرين
بايد كه دل را بپردازيم و با ناب ترين ويژگيهاي انساني درهم آميزيم. بايد
كه ارزشها را در درون باورهاي كهنه و رايج اسير نكنيم و در فضاي تنگ و
تاريك كج فهمي ها عبوسش نسازيم. مسئوليتهاي اجتماعي شركتها و ارزشهاي محوري
آنها را فلسفه اي نو، دلي نو، هوايي نو و فضايي نو بايد. پايبندي به
مسئوليتهاي اجتماعي شركتها و ارزشهاي محوري، غفلتي آگاهانه از خويشتن را مي
طلبد، غفلتي فراجسته و انديشيده.عوامل
افزايش يا كاهش مسئوليت پذيري شركتهــا، چگونگي پايش و اندازه گيري
مسئوليت پذيري، نقش مديران در گسترش مسئوليتهاي شركتها و دلايل روانشناختي
مسئوليت پذيري يا عدم مسئوليت پذيري بسياري از شركتها درجهت احترام به
ارزشهاي واقعي جامعه، مشتريان خود، مسايل زيست محيطي و استانداردها، از
موضوعات و اهداف مهم اين گزارش مي باشد كه با افراد مصاحبه شونده درميان
گذاشته شده است.كارشناساني
كه دعوت تدبير را براي انجام مصاحبه پذيرفتند و نظرياتشان را درباره موضوع
بسيار بااهميت مسئوليت پذيري شركتها در جامعه مطرح كردند، عبارتند از:- آقاي دكتر يوسف حجت، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست.- آقاي دكتر محمود ساعتچي، استاد گروه مديريت دولتي، دانشگاه علامه طباطبايي.- آقاي مهندس محسن خليلي، رئيس هيات مديره كنفدراسيون صنايع ايران.- آقاي مهندس حسين ساساني، مدير طرحهاي استراتژيك شركت صنعتي بوتان.- آقاي مهندس محمدرضا بهزاديان، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران و نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.رويكردي متعالي به كسب و كارمسئوليت
اجتماعي سازمان، فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانوني است كه سازمان
در آن فعاليت دارد. اين تعريف، پاسخ نخستين پرسش ما از آقاي مهندس خليلي
بود. از ايشان خواستيم تا تعاريفي از مسئوليت و مسئوليت پذيري ارائه دهند.
وي در ادامه گفت: براســـــاس اين تعريف شركتها از نقش تاريخي شان كه كسب
سود، پرداخت ماليات، استخدام كاركنان و تبعيت از قوانين است فراتر مي روند و
در تحقق هدفهاي اجتمــاعي گسترده تر نقش بسزايي خواهند داشت.درواقع
مسئوليت اجتماعي شركتها رويكردي متعالي به كسب و كار است كه تاثير اجتماعي
يك سازمان بر جامعه چه داخلي و چه خارجي را مدنظر قرار مي دهد و هدف اصلي
آن گردهم آوردن تمامي بخشها اعم از دولتي، خصوصي و داوطلبان جهت همكاري با
يكديگر است تا از يك سو موجب همسويي منافع اقتصادي با محيط زيست و ازسوي
ديگر سبب توفيق، رشد و پايداري كسب و كار گردد. البته بايد توجه داشت كه
وابستگي كسب و كار به مسئوليت اجتماعي متناسب با نوع كار و اندازه واحد
اقتصادي است، ليكن به لحاظ منافع و ارزشي كه مسئوليت پذيري اجتماعي براي هر
كسب وكار سازمـان ايجاد مي كند، بهره گيري از آن را در اندازه هاي مختلف
واحد اقتصادي ضروري مي سازد. بنابراين مسئوليت اجتماعي شركتها مختص به كسب و
كارهاي بزرگ و سودآورتر شدن آنها نيست بلكه رفتار سازمـــاني تمامي شركتها
و سازمانها را دربرمي گيرد. در اين راستا هر چه شركتهاي بزرگ نسبت به اصول
اخلاقي و زيست محيطي خود حساس تر و آگاه تر شوند. شركتهاي كوچك نيز در
مراوده و تبعيت از آنها مصرتر خواهند شد كه از اين طريق موجبات جلب اعتماد
مشتريان و جامعه را فراهم سازند …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
مسئولیت اجتماعی شرکتها تحقیق در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتها دانلود تحقیق مسئولیت اجتماعی شرکتها دانلود رایگان تحقیق مسئولیت اجتماعی شرکتها پروژه مسئولیت اجتماعی شرکتها مقاله مسئولیت اجتماعی شرکتها تحقیق حسابداری در مورد مسئولیت اجتماعی شر

 • پاورپوینت انواع جنگل ها و قانون جنگلات

  انواع جنگل,پاورپ,تحقیق انواع جنگل,قانون جنگل,قانون جنگل و مراتع,قانون جنگل و مراتع کشور,قانون جنگلها,قانون جنگلها و مراتع کشور,قانون مراتع,قانون مراتع ایران,قانون مراتع کشور,قانون مراتع و جنگلها,مقاله انواع جنگل دانلود پاورپوینت انواع جنگل ها و قانون جنگلات دانلود فایل دانلود پاورپوینت با…

 • تحقیق جايگاه دموكراسي در ايران

  ابعاد دموکراسی,الگوهای دموکراسی,جایگاه دموکراسی,دموكراسي چيست تحقیق جايگاه دموكراسي در ايران رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  جايگاه دموكراسي در ايران،در قالب word و در 220 صفحه، قابل ویرایش، شامل:پيشگفتار دموكراسي چيست؟ الگوهاي دموكراسي ابعاد نو و كهنه ي دموكراسي…

 • نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان شبستر (واقع در استان آذربایجان شرقی)

  استان آذربایجان شرقی,جهت شیب,جهت شیب استان ها,دانلود نقشه جهت شیب,نقشه جهت جغرافیایی,نقشه جهت شیب,نقشه جهت شیب استان ها,نقشه رستری جهت شیب,نقشه ی جهت شیب شهرستان شبستر,نقشه ی جهت شیب شهرستان ها دانلود نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان شبستر (واقع…

 • نقشه اتوکد گاز ساختمان 20 واحدی

  دانلود نقشه گاز,دانلود نقشه گاز dwg,دانلود نقشه گاز ساختمان,دانلود نقشه گاز کشی ساختمان,دانلود نقشه گازکشی,نقشه اتوکد گاز,نقشه گاز,نقشه گاز dwg,نقشه گاز اتوکد,نقشه گاز رایگان,نقشه گاز ساختمان,نقشه گاز کشی ساختمان,نقشه گازکشی دانلود نقشه اتوکد گاز ساختمان 20 واحدی دانلود فایل دانلود نقشه…

 • تحقیق بازاریابی شبکه‌ ای و Marketing Mix

  بازاریابی شبکه ای,بازاریابی شبکه‌ ای بیز,بازاریابی شبکه‌ ای چیست,بازاریابی شبکه‌ ای سیمرغ,پایان نامه بازاریابی شبکه‌ ای,پروژه بازاریابی شبکه‌ ای,تحقیق بازاریابی شبکه ای,تحقیق در مورد بازاریابی شبکه‌ ای,مقاله بازاریابی شبکه‌ ای دانلود تحقیق بازاریابی شبکه‌ ای و Marketing Mix دانلود فایل…

 • گزارش کارآموزی مطالعه و طراحي پل در شرکت مهندسین مشاور راه

  دانلود گزارش کارآموزی احداث پل,دانلود گزارش کارآموزی پل,دانلود گزارش کارآموزی ساخت پل,دانلود گزارش کارآموزی طراحی پل,گزارش کارآموزی احداث پل,گزارش کارآموزی پل,گزارش کارآموزی پل سازی,گزارش کارآموزی ساخت پل,گزارش کارآموزی طراحی پل دانلود گزارش کارآموزی مطالعه و طراحي پل در شرکت مهندسین…

 • پلان اجرايي 3 طبقه 6 واحدي هر واحد 90متر

  پلان اجرايي 3 طبقه 6 واحدي هر واحد 90متر دانلود پلان اجرايي 3 طبقه 6 واحدي هر واحد 90متر دانلود فایل پلان اجرايي 3  طبقه 6 واحدي هر واحد 90متر   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب…

 • طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی کلینیک گیاه پزشکی (فروشگاه سموم و کود کشاورزی)

  طرح توجیهی جدید,طرح توجیهی سم فروشی,طرح توجیهی فروش ادوات کشاورزی,طرح توجیهی فروشگاه سم فروشی,طرح توجیهی کلینیک گیاه پزشکی,طرح توجیهی کود فروشی,طرح فروشگاه سم و کود,طرح کلینیک گیاهپزشکی,طرح مشاوره کشاورزی و باغات,طرح ورد سم فروشی دانلود طرح توجیهی فنی، مالی و…

 • جزوه آموزشی معانی بیان و بلاغت (مجموعه زبان و ادبیات فارسی)

  جزوه معانی بیان و بلاغت,جزوه معانی بیان و بلاغت رشته ادبیات,جزوه معانی بیان و بلاغت رشده زبان و ادبیات فارسی,دانلود جزوه معانی بیان و بلا,کتاب معانی بیان و بلاغت,کتاب معانی بیان و بلاغت رشته ادبیات,کتاب معانی بیان و بلاغت رشته…

 • پاورپوینت طرح درس الگوی برتر تدریس

  پاورپوینت آم,پاورپوینت طرح درس الگوی برتر تدریس,تحقیق طرح درس الگوی برتر تدریس,دانلود پاورپوینت در مورد طرح درس الگوی برتر تدریس,دانلود پاورپوینت طرح درس الگوی برتر تدریس,دانلود رایگان پاورپوینت طرح درس الگوی برتر تدریس,طرح درس الگوی برتر تدریس پاورپوینت طرح درس…

 • پرسشنامه سازگاري اجتماعي كاليفرنيا

  پرسشنامه سازگاري اجتماعي كاليفرنيا رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود پرسشنامه با موضوع سازگاري اجتماعي كاليفرنيا،در قالب doc و در 9 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:در این پژوهش برای سنجش ساز گاری فردی اجتماعی نوجوانان از پرسشنامه روانی کالیفرنیا CPI استفاده…

 • گزارش کارآموزی كارخانه كاشي و سرامیک صبا

  سرامیک,سیلیس,کارخانه کاشی,کاشی,گرانول گزارش کارآموزی كارخانه كاشي و سرامیک صبا رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی  كارخانه كاشي و سرامیک  صبا،در قالب word و در 85 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه. کائون.. سیلیس : لعاب : وسایل آزمایشگاه : دستگاه کالیبره : کالیبره : بال به معنی گلوله : کوره…

 • پاورپوینت کشاورزی پایدار

  پاورپوینت آماده کشاورزی کشاورزی پایدار,پاورپوینت کشاورزی پایدار,تحقیق کشاورزی پایدار,دان,دانلود پاورپوینت در مورد کشاورزی پایدار,دانلود پاورپوینت کشاورزی پایدار,دانلود تحقیق کشاورزی پایدار,دانلود رایگان پاورپوینت کشاورزی پایدار,کشاورزی پایدار پاورپوینت کشاورزی پایدار رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع کشاورزی پایدار،در قالب ppt…

 • تحقيق اقسام علوم اسلامي و معرفي هر يك از آنها

  اقسام علوم اسلامي,تحقيق رشته فلسفه,تحقیق فلسفه و منطق,تصویر ذهنی در منطق,تعريف علم منطق,دانلود تحقيق,علم منطق,علم و ادراک در منطق,فايده منطق,كار تحقيقي منطق,موضوع منطق دانلود تحقيق اقسام علوم اسلامي و معرفي هر يك از آنها دانلود فایل علم منطق:يکي از علومي…

 • پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی (پُست)

  درس 22 مطالعات اجتماعی,درس 22 مطالعات اجتماعی پایه سوم,درس 22 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی,درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی,درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی پایه سوم دانلود پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی (پُست) دانلود فایل دانلود…

 • پاورپوینت با موضوع روش های پژوهش در روان شناسی رشد

  اسلاید,پاورپوینت,پژوهش,رشد,روان شناسی,روش,موضوع دانلود پاورپوینت با موضوع روش های پژوهش در روان شناسی رشد دانلود فایل   پاورپوینت با موضوع روش های پژوهش در روان شناسی رشد زیبا و کاربردی در 20 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری…

 • نقشه های معماری ساختمان 6 طبقه روی پارکینگ

  دانلود نقشه اتوکد,دانلود نقشه بتنی معماری,دانلود نقشه ساختمان 6 طبقه,دانلود نقشه معماری,فایل اتوکد ساختمان 6 طبقه روی پارکینگ,فایل اتوکدی معماری,نقشه معماری ساختمان,نقشه های معماری ساختمان 6 طبقه,نقشه های معماری ساختمان 6 طبقه روی پارکینگ دانلود نقشه های معماری ساختمان 6…

 • پاورپوینت اقتصاد خرد ۱ با موضوع تحلیل رفتار تولیدکننده

  پاورپوینت اقتصاد خرد ۱ با موضوع تحلیل رفتار تولیدکننده رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت اقتصاد خرد ۱ با موضوع تحلیل رفتار تولیدکننده،در قالب ppt و در 50 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مفهوم تولیدحداكثرسازي سود به عنوان هدف تولیدکنندهعوامل تولیدکارایی فنیکارایی…

 • تحقیق بررسي و مقايسه وضعيت تحصيلي دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني

  پایان نامه وضعيت تحصيلي دانش آموزان,پروژه وضعيت تحصيلي دانش آموزان,تحقیق وضعيت تحصيلي دانش آموزان,دانلود پروژه وضعيت تحصيلي دانش آموزان,دانلود تحقیق وضعيت تحصيلي دانش آموزان,مقاله وضعيت تحصيلي دانش آموزان,وضعيت تحصيلي دانش آموزان دانلود تحقیق بررسي و مقايسه وضعيت تحصيلي دانش آموزان…

 • گزارش کارآموزی شیمی (رنگ و رزین)

  گزارش کارآموزی شیمی (رنگ و رزین) گزارش کارآموزی شیمی (رنگ و رزین) رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی شیمی (رنگ و رزین)،در قالب word و در 48 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول:آشنايي كلي با مكان كارآموزيفصل دوم: ارزيابي بخش‌هاي…

 • تحقیق گران فروشی

  تحقیق گران فروشی رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : گران فروشی،قالبندی : wordتعداد صفحات : 16بخشی از متن تحقیق :  عبارت است از عرضه يا فروش کالا يا ارائه خدمت به بهائی بيش از نرخ های تعيين شده…

 • موارد استفاده از شيوه‌هاي تغيير رفتار

  تحقیق تغییر رفتار,تحقیق شیوه تغییر رفتار,تغییر رفتار,دانلود تحقیق تغییر رفتار,دانلود تحقیق تغییر ش,دانلود مقاله تغییر رفتار,دانلود مقاله تغییر شیوه رفتار,شیوه تغییر رفتار,مقاله تغییر رفتار,مقاله شیوه تغییر رفتار,موارد استفاده از شيوه‌ هاي تغيير رفتار دانلود موارد استفاده از شيوه‌هاي تغيير رفتار…

 • تحقیق راز دیپلماسی فشرده آمریكا علیه ایران

  تحقیق راز دیپلماسی فشرده آمریكا علیه ایران راز دیپلماسی فشرده آمریكا علیه ایران رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق راز دیپلماسی فشرده آمریكا علیه ایرانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 14بخشی از متن تحقیق:چکیده: در گزارش رییس شورای…

 • تحقیق عوامل نفوذ در ادراك

  اعتقاد,پایان نامه پیرامون ادراک,پروژه ادراک,تحقیق ادراک,تحقیق در مورد ادراک,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی ادراک,خود مفهومی,دانلود تحقیق ادراک,عوامل نفوذ ادراک,مشاهده گر,مقاله ادراک تحقیق عوامل نفوذ در ادراك رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:عوامل نفوذ درادراك :عواملي كه در مكانيزم ادراكي تأثير…

 • پاورپوینت حسابداری اجاره ها

  اجاره سرمایه ای,اجاره سرمایه ای چیست,اجاره عملیاتی,تحقیق حسابداری اجاره ها,جزوه حسابداری اجاره ها,حسابداری اجاره ها,حسابداری اجاره های بلند مدت,حسابداری اجاره های سرمایه ای,مقاله حسابداری اجاره ها,نحوه ثبت حسابداری اجاره سرمایه ای دانلود پاورپوینت حسابداری اجاره ها دانلود فایل دانلود پاورپوینت…

 • پاورپوینت تقویت عضلات در شنای کرال سینه

  تقویت عضلات با شنا,تقویت عضلات در شنا,شنای کرال,شنای کرال پشت,شنای کرال سینه,عضلات در شنا,عضلات درگیر در کرال پشت,عضلات درگیر در کرال سینه,عضلات کرال,عضلات کرال پشت,عضلات کرال سینه,کرال پشت,کرال پشت به انگلیسی,کرال سینه,کرال سینه در شنا دانلود پاورپوینت تقویت عضلات در…

 • تحقیق تغذيه ورزشی

  بررسی تغذيه ورزشی,پایان نامه تربیت بدنی پیرامون تغذيه ورزشی,پروژه تغذيه ورزشی,تحقیق تربیت بدنی تغذيه ورزشی,تحقیق تغذيه ورزشی,تحقیق در مورد تغذيه ورزشی,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد تغذيه ورزشكاران,دانلود تحقیق تغذيه ورزشی,مقاله تغذيه ورزشی تحقیق تغذيه ورزشی رفتن به سایت اصلی…

 • استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی

  آموزش افراد دست اندر کار مواد غذايي,استاندارد غذاهای بسته بندی,اطلاعات مربوط به محصول و آگاهی مصرف کننده,بهداشت فردی,غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی دانلود استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی دانلود…

 • پاورپوینت آموزش درس سوّم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

  پاورپوینت آموزش درس سوّم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی درس سوم مطالعات پنجم رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت آموزش درس سوّم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی،در قالب ppt و در 22 اسلاید، قابل ویرایش.توضیحات:پاورپوینت آموزش درس سوّم،…

 • پاورپوینت ثبت هاي مالي حسابداري تعهدي مرتبط با درآمدها در واحدهاي تابعه

  پاورپوینت ثبت هاي مالي حسابداري تعهدي مرتبط با درآمدها در واحدهاي تابعه ثبت هاي مالي حسابداري تعهدي مرتبط با درآمدها در واحدهاي تابعه رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع ثبت هاي مالي حسابداري تعهدي مرتبط با درآمدها در…

 • شبيه سازي و آموزش ساعت اندازه گیری با دقت 1- 0.001 اینچیی با استفاده از Flash Player

  001,001 اینچیی با استفاده از Flash Player,Flash Player,آموزش,استفاده,اندازه,اینچی,دقت,سازي,ساعت,شبيه,شبيه سازي و آموزش ساعت اندازه گیری با دقت 0,گیری دانلود شبيه سازي و آموزش ساعت اندازه گیری با دقت 1- 0.001 اینچیی با استفاده از Flash Player دانلود فایل يک مجموعه آموزشي…

 • عزت نفس

  عزت نفس خانواده,عوامل موثر در عزت نفس,مزایای عزت نفس بالا دانلود عزت نفس دانلود فایل فهرست مطالب : فصل اول – کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق هدف کلی اهداف جزئی فرضیات تحقیق متغیرهای تحقیق…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان ملکان

  دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان ملکان,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان ملکان,لایه GIS کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان ملکان,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان ملکان دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان…

 • تحقیق استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدني

  بررسی توقيف اموال,پایان نامه حقوق پیرامون توقيف اموال,پروژه توقيف اموال,تحقیق توقيف اموال,تحقیق حقوق توقيف اموال,تحقیق در مورد توقيف اموال,دانلود تحقیق توقيف اموال,دانلود تحقیق حقوق در مورد توقيف اموال,مقاله توقيف اموال دانلود تحقیق استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي…

 • تحقیق انواع ادبی

  تحقیق انواع ادبی انواع ادبی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع انواع ادبی،در قالب word و در 38 صفحه، قابل ویرایش، شامل:انواع ادبي چيست؟سابقه انواع ادبينظريات مختلف درباره طبقه‌بندي كردن انواع ادبينقد نوعي يا نقد بر مبناي انواع…