دانلودگزارش کارآموزی حسابداری

دانلود گزارش کارآموزی,دانلود گزارش کاراموزی,دانلود گزارش کارورزی,شرکت مانتل سهامی خاص,کارآموزی حسابداری شرکت مانت,گزارش کارآموزی شرکت مانتل سهامی خاص,گزارش کاراموزی شرکت مانتل سهامی خاص,گزارش کارورزی شرکت مانتل سهامی خاص,مانتل سهامی خاص
دانلود دانلودگزارش کارآموزی حسابداری

دانلود فایل

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می
کنید اشاره شده است :

فهرست

 

فصل اول : آشنايي با شرکت

 

1-1 نام و تاريخ ثبت شرکت…………………………………………………………………………
4

 

2-1 موضوع شرکت
…………………………………………………………………………………..
4

 

3-1 مدت شرکت
……………………………………………………………………………………….
4

 

4-1 سرمايه شرکت
……………………………………………………………………………………
4

 

5-1 پرداخت مبلغ سهام
……………………………………………………………………………..
5

 

6-1 افزايش و کاهش سرمايه
……………………………………………………………………..
5

 

7-1 اوراق سهام
……………………………………………………………………………………….
5

 

8-1 مسئوليت صاحبان سهام
………………………………………………………………………
5

 

9-1 هيات مديره
………………………………………………………………………………………..
6

 

10-1 دفاتر و محاسبات
……………………………………………………………………………..
6

 

11-1 اخلال و تصفيه
…………………………………………………………………………………
7

 

12-1 نوع مالکيت و استهلاک
………………………………………………………………………
7

 

13-1 فعاليت هاي پيمانکاري شرکت
……………………………………………………………. 8

 

14-1 توسعه شرکت و تاسيس کارخانه
…………………………………………………….. 10

 

15-1 شرح مختصري در سورد کارخانه و فعاليتها
…………………………………….. 10

 

16-1 هزينه هايي به  شرکت براي تاسيس کارخانه انجام داده
…………………….. 11

 

فصل دوم : چارت سازماني

 

1-2 نمودار سازماني شرکت مانتل
……………………………………………………………. 12

 

2-2 هيات مديره
………………………………………………………………………………………
13

 

3-2 مدير عامل
………………………………………………………………………………………..
15

 

4-2 معاونت اداري مالي
…………………………………………………………………………..
17

 

5-2 حسابدار کل
……………………………………………………………………………………..
18

 

6-2 کارپرداز
………………………………………………………………………………………….
19

 

7-2 منشي
………………………………………………………………………………………………
20

 

8-2 مديريت کارخانه
……………………………………………………………………………….
21

 

9-2 مديريت توليد
……………………………………………………………………………………
22

 

10-2 انبار دار کل
……………………………………………………………………………………
22

 

11-2 معاونت بازرگاني
…………………………………………………………………………….
23

 

12-2 بازرگاني داخلي
………………………………………………………………………………
24

 

13-2 بازرگاني خارجي
…………………………………………………………………………….
24

 

14-2 امور خريد
……………………………………………………………………………………
252

 

15-2 امور فروش………………………………………………………………………………………
6

 

16-2 مديريت پروژه
………………………………………………………………………………..
27

 

17-2 مهندس راه و ساختمان
……………………………………………………………………
27

 

18-2 تکنسين راه و ساختمان
……………………………………………………………………
28

 

فصل سوم : آشنايي با حسابداري

 

1-3 تعريف حسابداري
……………………………………………………………………………..
31

 

2-3 اسناد مدارک مثبته
:……………………………………………………………………………
33

 

فاکتور
…………………………………………………………………………………………………….
34

 

رسيد بانکي
……………………………………………………………………………………………..
34

 

قبض آب و برق…………………………………………………………………………………………
35

 

رسيد صندوق
………………………………………………………………………………………….
35

 

3-3 سند حسابداري :………………………………………………………………………………..
35

 

تنخواه گردان
…………………………………………………………………………………………..
38

 

استهلاک
………………………………………………………………………………………………….
40

 

صورت دستمزد
………………………………………………………………………………………
43

 

کارت کار
………………………………………………………………………………………………..
47

 

صورت حساب بانک
…………………………………………………………………………………
49

 

قرار داد کار با مدت معين
…………………………………………………………………………
49

 

4-3 ثبت رويدادهاي مالي در دفتر روزنامه
……………………………………………….. 50

 

5-3 انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به
دفتر کل …………………………………………. 51

 

6-3 تراز آزمايشي
…………………………………………………………………………………..
52

 

7-3 اصلاح حسابها
………………………………………………………………………………….
53

 

8-3 تراز آزمايشي اصلاح شده
………………………………………………………………… 54

 

9-3 تهيه صورت هاي مالي
:……………………………………………………………………..
54

 

صورت حساب سدوزيان
………………………………………………………………………….
54

 

صورت حساب سرمايه
…………………………………………………………………………….
55

 

ترازنامه
………………………………………………………………………………………………….
55

 

10-3 بستن حساب ها
………………………………………………………………………………
55

 

11-3 نتيجه‌گيري
……………………………………………………………………………………..
62

 

 

فهرست اشکال :

 

تصاويرپروژه هاي انجام شده توسط شرکت مانتل
……………………………………… 64

 

نمودار مانده معين مراکز هزينه (دايره اي
)………………………………………………… 67

 

نمودار مانده معين مراکز هزينه (ميله اي
)………………………………………………….. 68

 

 

فهرست جداول

 

چارت سازماني
………………………………………………………………………………………..
12

 

رسيد بانکي
……………………………………………………………………………………………..
69

 

رسيد صندوق
………………………………………………………………………………………….
70

 

سند حسابداري ………………………………………………………………………………………..
71

 

تنخواه گردان
…………………………………………………………………………………………..
73

 

استهلاک
………………………………………………………………………………………………….
86

 

صورت دستمزد –حقوق و مزايا
………………………………………………………………. 88

 

کارت کار
………………………………………………………………………………………………..
93

 

صورت حساب بانک
…………………………………………………………………………………
94

 

قرار داد کار با مدت معين
…………………………………………………………………………
95

 

گزارش تراز چهار ستوني معين
………………………………………………………………… 96

 

گزارش خلاصه دفتر معين
………………………………………………………………………..
99

 

گزارش تراز چهار ستوني کل
………………………………………………………………….
101

 

 

 

چکيده :

 

شرکت مانتل در سال 1358 در اداره ثبت شرکت
هاي شيراز با هدف انجام پروژه هاي سيويل به ثبت رسيده ، سرمايه شرکت مبلغ
30000000000 ريال منقسهم به 30000 سهم بانام هر يک به ارزش 1000000 ريال مي باشد شرکت
در سال هاي گذشته پروژه هاي مختلفي انجام داده است از جمله احداث دبيرستان ، احداث
راه کمر بندي ، احداث راه ساحلي و … را در دست داشته است و همه ي اين پروژه ها را
با موفقيت هر چه تمام تر به اتمام رسانده است .

 

بعد از گذشت زمان شرکت تصميم تاسيس کارخانه
را گرفت و با مطالعات و تحقيق هاي فراوان که براي انتخاب نوع کارخانه انجام گرفت سرانجام
تصميم براي تاسيس کارخانه فرآوري سنگهاي ساختمان گرفته شد .

 

حال اين شرکت براي انجام عمليات مالي بايستي
حسابداري داشته باشد که يک حسابدار زير نظر بخش مالي فعاليت مي کند و حسابدار بايستي
عمليات حسابداري خود را به صورت صحيح ، دقيقي ، به موقع و قابل فهم تنظيم کند تا اينکه
مدير عامل شرکت بتواند براي بهبود شرکت تصميم هاي لازمه را بگيرد .

 

ابتدا ترين کار يک حسابدار تجزيه و تحليل
کردن اسناد مثبته اي است که در دسترس مي باشد و يک سند حسابداري را از روي اين استاد
تنظيم مي کنند و تمام اين استاد مثبته بايستي ضميمه سند ها بشود .

 

يک حسابدار با انجام عمليات در طي دوره
مالي و با گذشت يک سال بايستي در پايان سال مالي گزارشاتي را در مورد فعاليت هاي انجام
شده در طي دوره تنظيم کند که درستي کار يک حسابدار را نشان مي دهد به عنوان مثال گرفتن
تراز آزمايشي ترازنامه صورت هاي مالي و ……

 

تمام کارهايي که يک حسابدار انجام مي دهد
در دارايي بدهي و سرمايه خلاصه مي شود و بايت ماهيت هر کدام از حسابها را با دقت فراوان
رعايت کرد .

 

و حسابدار در پايان سال مالي با انجام عمليات
گزارش گيري عملکرد مالي شرکت را در طي يک سال مالي مي سنجد .

 

پس از اطلاع از فعاليت هاي انجام شده و
گرفتن تصميمات پس از اطلاع از فعاليت هاي انجام شده و گرفتن تصميمات براي بهبود فعاليت
هاي شرکت نوبت به بستن حساب هاي موقت و دائم مي رسد بدين صورت که ابتدا حساب هاي موقت
را بسته و به عنوان سود و زيان يا سرمايه مي بنديم و حساب هاي موقت را به سال ديگر
انتقال نمي دهيم و سپس حساب هاي دائمي را با تراز اختتمامي مي بنديم و به سال بعد انتقال
مي دهيم هنگامي که به سال بعد انتقال داديم و خواستيم عمليات مالي را براي سال جديد
شروع کنيم حساب ها را با تراز افتتايي باز کرده و سال مالي جديد را شروع مي کنيم .

 

 

 

 

 

فصل اول

 

آشنايي با شرکت

نام و تاريخ ثبت شرکت :

شرکت مانتل سهامي خاص در سال 1358 در اداره
ثبت شرکت هاي شيراز با هدف انجام پروژه هاي سيويل به ثبت رسيد و از آن زمان تاکنون
مجري طراحهاي عمراني متعددي بوده است مديران شرکت همگي داراي تحصيلات عاليه و سوابق
کاري در داخل و خارج از کشور مي باشند .

 

2-1 موضوع شرکت :

 

طرح و ساخت پروژه هاي ساختماني و عمراني
، اکتشاف و استخراج معادن و آبهاي زير زميني ، سرمايه گذاري معاملات تجاري ، توليد،
فرآوري سنگهاي ساختماني ، واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني ، تهيه و توزيع
کليه کالاهاي مجاز بازرگاني و کليه اموري که مربوط به موضوع شرکت مي باشد .

 

مدت شرکت :

 

مدت شرکت مانتل نامحدود مي باشد .

 

سرمايه شرکت :

 

سرمايه شرکت مبلغ 000 000 000 30 ريال منقسم
به 30000 سهم بانام هريک به ارزش 000 000 1 ريال مي باشد که تمامي آن نقداً پرداخت
مي شود و بقيه از طرف صاحبان سهام تعهد شده که ظرف مدت حداکثر 5 سال شمسي پرداخت گردد
.

 

 

 

5-1 پرداخت مبلغ سهام :

 

در صورتي که صاحب سهم بدهي خود را بابت
تعهد سهام ظرف موعد مقرر تاديه ننمايد سهام وي طبق مواد 35-36-37-38 لايحه قانون اصلاح
قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 به فروش خواهد رسيد .

 

 

 

6-1 افزايش و کاهش سرمايه :

 

شرکت مي تواند بر حسب پيشنهاد هيات مديره
سرمايه خود را بنا به تصويب صاحبان سهام در مجمع عمومي فوق العاده با رعايت مقررات
قانوني لازم الاجرا افزايش يا کاهش دهد .

 

اوراق سهام :

 

اوراق سهام شرکت چاپي و متحد الشکل و داراي
شماره ترتيب بوده و بايد امضاء دو نفر از مديران که هيات مديره به اين منظور تعيين
مي نمايد برسد و به مهر شرکت ممهور شود .

 

در صورت تقاضاي صاحب سهمي که مالک بيش از
يک سهم است شرکت يک ورقه سهم که نماينده بيش از يک سهم باشد صادر خواهد کرد تبديل سهام
با نام به سهام بي نام و بالعکس طبق مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت
صورت خواهد گرفت .

 

 

 

این فایل کاملا اصلاح  شده و
شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 68

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
شرکت مانتل سهامی خاص مانتل سهامی خاص گزارش کاراموزی شرکت مانتل سهامی خاص دانلود گزارش کاراموزی دانلود گزارش کارورزی دانلود گزارش کارآموزی گزارش کارورزی شرکت مانتل سهامی خاص گزارش کارآموزی شرکت مانتل سهامی خاص کارآموزی حسابداری شرکت مانت

 • طرح توجیهی تولید نمک (کلریدسدیم)

  جدیدترین طرح توجیهی تولید کلریدسدیم,جدیدترین طرح توجیهی تولید نمک,دانلود رایگان طرح توجیهی تولید نمک,دانلود طرح توجیهی تولید کلریدسدیم,دانلود طرح توجیهی تولید نمک,طرح توجیهی تولید کلریدسدیم,طرح توجیهی تولید نمک طرح توجیهی تولید نمک (کلریدسدیم) رفتن به سایت اصلی دانلود طرح توجیهی…

 • جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال ۹۸-۹۹ براساس طرح تدبیر پک کامل

  جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال ۹۸-۹۹ براساس طرح تدبیر پک کامل طرح تدبیر مدارس ابتدایی رفتن به سایت اصلی دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال ۹۸-۹۹ براساس طرح تدبیر پک کامل،شامل فهرست مطالب زیر:فهرستمقدمهاهداف دوره ابتداییچشم…

 • تحقیق مقايسه خلق و خوي کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌ هاي مراکز بهزيستي با همسالان در شرايط عادي

  تحقیق مقايسه خلق و خوي کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌ هاي مراکز بهزيستي با همسالان در شرايط عادي تحقیق كودكان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مقايسه خلق و خوي کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌ هاي مراکز بهزيستي با همسالان…

 • تحقیق قانون حق دانستن

  پایان نامه روانشناسی پیرامون حق دانستن,پروژه حق دانستن,تحقیق حق دانستن,تحقیق در مورد حق دانستن,تحقیق روانشناسی حق دانستن,دانلود تحقیق حق دانستن,دانلود تحقیق روانشناسی در مورد حق دانستن,مقاله حق دانستن تحقیق قانون حق دانستن رفتن به سایت اصلی  فهرست مطالب:1- قانون حق…

 • ورود به دانشگاه، چالش ها و فرصت ها

  اولویت زندگی دانشجویی,پاورپوینت آغاز زندگی دانشجویی,پاورپوینت چالش های دانشگاه,پاورپوینت فرصت های دانشگاه,پاورپوینت مهارت تحصیل,پاورپوینت هدف گزینی دانشگاه,پاورپوینت هویت علمی,پاورپوینت ورود به دانشگاه,مهارت های ارتباطی در دانشگاه دانلود ورود به دانشگاه، چالش ها و فرصت ها دانلود فایل دانلود پاورپوینت با…

 • پاورپوینت نهادهای سپرده پذیر

  انواع نهادهای سپرده پذیر,پاورپوینت نهادهای سپرده پذیر,پایان نامه نهادهای سپرده پذیر,پروژه نهادهای سپرده پذیر,تحقیق نهادهای سپرده پذیر,مقاله نهادهای سپرده پذیر,نهادهای سپرده پذیر,نهادهای سپرده پذیر چیست,نهادهای مالی سپرده پذیر دانلود پاورپوینت نهادهای سپرده پذیر دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع نهادهای سپرده پذیر،در…

 • پاورپوینت بررسی رنگ در معماری

  بررسی رنگ در معماری,پاورپوینت بررسی رنگ در معماری,تحقیق بررسی رنگ در معماری,تناسب و تاسیر گذاری رنگ بر روند طراحی,رنگ در معماری,رنگ در معماری اسلامی,مقاله بررسی رنگ در معماری پاورپوینت بررسی رنگ در معماری رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت…

 • پاورپوینت طراحی معماری 5 شهرک مسکونی

  پاورپوینت طراحی معماری 5,پایان نامه طراحی معماری 5,پروژه طراحی معماری 5,تحقیق طراحی معماری 5,دانلود پروژه طراحی معماری 5,دانلود پروژه طراحی معماری 5 مجتمع,طراحی معماری 5,طراحی معماری 5 دانشگاه ازاد خمین,طراحی معماری 5 مجتمع مسکونی دانلود پاورپوینت طراحی معماری 5 شهرک…

 • خلاصه کتاب های جاری سازی استراتژی و کتاب رقص تغییر به علاوه مباحث کلاسی دکتر لشکر بلوکی

  جاری سازی استراتژی,جاری سازی استراتژی لشکر بلوکی,جاری سازی استراتژیک,جزوه دکتر لشکر بلوکی,جزوه مدیریت تحول,جزوه مدیریت تحول دکتر لشکر بلوکی,کتاب جاری سازی استراتژی,کتاب رقص تغییر,مدیریت تحول,مدیریت تحول دانشگاه شریف دانلود خلاصه کتاب های جاری سازی استراتژی و کتاب رقص تغییر به…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب شیمی تجزیه دستگاهی (جلدهای 1 و 2) دکتر سیداحمد میرشکرایی و دکتر نادره رائی

  پاورپوینت خلاصه کتاب شیمی تجزیه دستگاهی (جلدهای 1 و 2) دکتر سیداحمد میرشکرایی و دکتر نادره رائی کتاب شیمی تجزیه دستگاهی دکتر سیداحمد میرشکرایی و دکتر نادره رائی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب شیمی تجزیه دستگاهی (جلدهای 1…

 • پاورپوینت بازاریابی تلفنی

  انواع بازاریابی تلفنی,بازاریابی تلفنی بیرونی,بازاریابی تلفنی چیست؟بازاریابی تلفنی موفق,بازاریابی تلفنی درونی,پاورپوینت بازاریابی تلفنی,پایان نامه بازار,تاريخچه بازاريابي تلفني,تعریف بازایابی تلفنی,سمینار بازاریابی تلفنی,مراحل بازاریابی تلفنی دانلود پاورپوینت بازاریابی تلفنی دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد بازاریابی تلفنی،در قالب ppt و در 22…

 • پاورپوینت پرورش ارتباطات و اطلاعات در مدیریت رفتار سازمانی

  پاورپوینت پرورش ارتباطات و اطلاعات در مدیریت رفتار سازمانی پرورش ارتباطات و اطلاعات در مدیریت رفتار سازمانی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع پرورش ارتباطات و اطلاعات در مدیریت رفتار سازمانی،در قالب ppt و در 129 اسلاید، قابل…

 • پاورپوینت مهندسی سیستم

  پاورپوینت مهندسی سیستم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع مهندسی سیستم،در قالب pptx و در 44 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مهندسی سیستم چیست؟کار مهندسی چیست؟اهمیت مهندسی سیستم چیست؟مراحل شناخت کدام است؟حاصل کار چیست؟چگونه از درستی انجام کارها مطمئن گردیم؟سیستم‌های…

 • تحقیق تعريف ايمان

  تحقیق تعريف ايمان رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : تعريف ايمان،قالبندی : Wordتعداد صفحات : 24بخشی از متن تحقیق : در تعريف ايمان نيز مانند تعريف دين، با كثرت و تعدد و اختلاف در تعريف مواجه هستيم. نقطه…

 • پاورپوینت ایمونولوژی سرطان

  آشنایی با ایمونولوژی سرطان,ایمونولوژی سرطان,ایمونولوژی سرطان ppt,ایمونولوژی سرطان چیست,ایمونولوژی سرطان خون,ایمونولوژی و سرطان,بررسی ایمونولوژی سرطان,پایان نامه ایمونولوژی سرطان,تحقیق ایمونولوژی سرطان,مقاله ایمونولوژی سرطان دانلود پاورپوینت ایمونولوژی سرطان دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع ایمونولوژی سرطان،در قالب ppt و در 33 اسلاید،…

 • تحقیق بهره وری، بهره وری واحدهای دام و طیور

  تحقیق بهره وری، بهره وری واحدهای دام و طیور رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود تحقیق با موضوع بهره وری، بهره وری واحدهای دام و طیور،در قالب word و در 33 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:بخش کشاورزی در ایران جایگاه مهمی…

 • تحقیق همه چیز درمورد کاريکاتور

  تحقیق همه چیز درمورد کاريکاتور رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : کاريکاتور،قالبندی : wordتعداد صفحات : 36بخشی از متن تحقیق : فهرست مطالب عنوان كاريكاتور چه معنا دارد هدف كاريكاتور انواع کاريکاتور و مختصر توضيحي در مورد آنها…

 • تحقیق فلسفه خلقت انسان از نظر اسلام

  تحقیق فلسفه خلقت انسان از نظر اسلام رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع فلسفه خلقت انسان از نظر اسلام،در قالب word و در 41 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:مسأله انسان، مسألة بي نهايت مهمي است. تمدن امروز…

 • پاورپوینت اصول شیت بندی

  پاورپوینت اصول شیت بندی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع اصول شیت بندی،فرمت فایل : پاورپوینت ( PPT ) قابل ویرایش.تعداد اسلاید : 30قسمتی از متن این پاورپوینت :انواع موضوعات شیت های طراحی شهری شامل:- تحلیل وضع موجود…

 • طرح توجیهی رب گوجه فرنگی

  جدیدترین طرح توجیهی رب گوجه فرنگی,دانلود رایگان طرح توجیهی رب گوجه فرنگی,دانلود طرح توجیهی رب گوجه فرنگی,دریافت طرح توجیهی رب گوجه فرنگی,طرح توجیهی رایگان رب گوجه فرنگی,طرح توجیهی رب گوجه فرنگی,طرح توجیهی رب گوجه فرنگی رایگان طرح توجیهی رب گوجه…

 • نقشه ی خطوط همدمای استان قم

  دانلود نقشه ی همدما,شیپ فایل خطوط همدمای استان قم,شیپ فایل خطوط همدمای استانها,شیپ فایل همدمای استانها,نقشه ی خطوط همدمای استان قم,نقشه ی خطوط همدمای استانها,نقشه ی همدمای استان قم,نقشه ی همدمای استانها دانلود نقشه ی خطوط همدمای استان قم دانلود…

 • تحقیق تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی اصفهان

  تحقیق تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی اصفهان شرکت پتروشیمی اصفهان رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی اصفهانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 25بخشی از متن تحقیق:تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی اصفهانمعرفی شرکت پتروشیمی اصفهان شرکت پتروشیمی…

 • تحقیق نهج البلاغه

  تحقیق نهج البلاغه تحقیق نهج البلاغه رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع نهج البلاغه،در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش، شامل: خطبه هاي علي عليه الاسلامخطبه اي است از آن حضرتآفرينش جهانآفرينش فرشتگانتوصيفي از خلقت آدمو....   من…

 • تحقیق بررسی تئوري مديريت اسلامي از دیدگاه امام علی

  پاورپوینت تئوري مديريت اسلامي,تئوري,تحقیق تئوري مديريت اسلامي,تحقیق در موردتئوري مديريت اسلامي,دانلود تحقیق تئوري مديريت اسلامي,دانلود تحقیق در مورد تئوري مديريت اسلامي,دانلود مقاله تئوري مديريت اسلامي,دیدگاه امام علی,مديريت اسلامي تحقیق بررسی تئوري مديريت اسلامي از دیدگاه امام علی رفتن به سایت…

 • تحقیق روش های تولید بنزین، کیفیت، قیمت و استانداردها

  استانداردها,تولید بنزین,روشهای فیزیکی,کیفیت تحقیق روش های تولید بنزین، کیفیت، قیمت و استانداردها رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع روش های تولید بنزین، کیفیت، قیمت و استانداردها،در قالب word و در 22 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهروشهای فیزیکی روشهای شیمیایی کراکینگ کاتالیزیهیدروکراکینگ کاتالیستی آلکیلاسیون کیفیت…

 • پروانه

  پروانه دانلود پروانه دانلود فایل طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2012 همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری .   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پروانه

 • تحقیق ماه مبارک رمضان

  تحقیق ماه مبارک رمضان رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : ماه مبارک رمضان،قالبندی : Wordتعداد صفحات : 62بخشی از متن تحقیق : باسمه تعالیالف - مقدمه واژه رمضانرمضان ازواژه رمضَ یعنی شدت گرمای خورشید گرفته شده است رمضان…

 • تحقیق مسجد جامع اصفهان

  اطلاعات معماری مسجد جامع اصفهان,تاریخچه مسجد جامع اصفهان,تحقیق مسجد جامع اصفهان,مسجد جامع اصفهان,مسجد جامع اصفهان پلان,مسجد جامع اصفهان معماری,مسجد جامع اصفهان مقاله,مقاله مسجد جامع اصفهان دانلود تحقیق مسجد جامع اصفهان دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد مسجد جامع اصفهان،در قالب…

 • تحقیق تعیین حجم رسوب در مخازن سدها با روش های عددی

  اندازه گیری حجم رسوب در مخازن سدها با روش های عددی,تحقیق حجم رسوب سد,تعیین حجم رسو,تعیین حجم رسوب در مخازن سدها,تعیین حجم رسوب در مخازن سدها با روش های عددی,مقاله حجم رسوب سد دانلود تحقیق تعیین حجم رسوب در مخازن…

 • تحقیق بررسی کشور بلژیک

  wor,پایان نامه کشور بلژیک,پروژه در مورد کشور بلژیک,پروژه کشور بلژیک,تحقیق آماده در مورد کشور بلژیک,تحقیق در مورد کشور بلژیک,دانلود تحقیق کشور بلژیک,دانلود رایگان تحقیق کشور بلژیک,رایگان,کشور بلژیک,مقاله در مورد کشور بلژیک,مقاله کشور بلژیک تحقیق بررسی کشور بلژیک رفتن به سایت…

 • نقشه ی بخش های شهرستان صحنه

  استان کرمانشاه,بخش های شهرستان صحنه,شیپ فایل بخش های شهرستان صحنه,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان صحنه,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان صحنه,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان صحنه…

 • پاورپوینت تئوری و مبانی سازمانی

  پاورپوینت تئوری و مبانی سازمانی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع تئوری و مبانی سازمانی،در قالب ppt و در 48 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهسیر توسعه جوامعتعریف سازمانتعریف سازمان از دیدگاه رابینزنکتهویژگی مشترک همه سازمان هاویژگی های واگرای سازمان…

 • تحقیق پراگما

  پایان نامه پراگما,پراگما,پراگما چیست,پراگماتیسم,پراگماتیسم چیست,تحقیق پراگما,تحقیق پراگماتیسم,تحقیق د,دانلود پایان نامه پراگما,دانلود پایان نامه پراگماتیسم,دانلود مقاله پراگما,مقاله پراگما,مقاله پراگماتیسم,مکتب فلسفى پراگما دانلود تحقیق پراگما دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد پراگما،در قالب word و در 34 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهتاریخچه و…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب مباني مديريت دولتي جلد دوم تالیف طاهره فیضی

  پاورپوینت خلاصه کتاب مباني مديريت دولتي جلد دوم تالیف طاهره فیضی کتاب مباني مديريت دولتي جلد دوم رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت خلاصه کتاب مباني مديريت دولتي جلد دوم تالیف طاهه فیضیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 244قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت:مباني…

 • تحقیق تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره نوجوانان بزهکار

  تحقیق تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره نوجوانان بزهکار مشاوره گروهی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره نوجوانان بزهکار،در قالب word و در 96…