بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

پایان نامه رشته حقوق,پولشويي,پولشويي چیست,پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران,تحقیق بررسي جرم پولشويي,تحقیق پولشویی در حقوق ایران,دانلود تحقیق بررسي جرم پولشويي,دانلود تحقیق پو,دانلود تحقیق پولشویی,دانلود تحقیق پولشویی در اسناد بین المللی
دانلود بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

دانلود فایل

دانلود تحقیق با موضوع بررسي جرم
پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران،

در
قالب word و در 230  صفحه، قابل ویرایش، شامل:

 
فهرست
مطالب
مقدمه    
بخش
اول: بررسي حقوقي و جرم شناختي پولشويي   

فصل اول: بررسي حقوقي پولشويي   

مبحث
اول: مفهوم و تعريف
مبحث دوم : تاريخچه    
مبحث سوم
: عناصر تشكيل دهنده جرم    

گفتار
اول: عنصر قانوني    

گفتار
دوم: عنصر مادي    
بند اول: شرايط مقدماتي    
ضرورت
وجود جرم قبلي    
خصوصيات
مال حاصل از ارتكاب جرم    

خصوصيات
مرتكب جرم    
بند دوم:
عمل مرتكب    
بند سوم:
شيوه ها و وسايل ارتكاب جرم    

شيوه هاي
مشتمل بر استفاده از بانك ها   

تصفيه
پول   
افتتاح
حساب با هويت مجعول   
معاملات
كلان از طريق نزديكان   
وام هاي
صوري و دروغين         

اسمور
فينگ    
استفاده
از بانك هاي كارگزار   
نقل و
انتقال الكتريكي و استفاده از كارت هاي هوشمند   

بهشت هاي
مالياتي     

شيوه هاي
مربوط به استفاده از مؤسسات مالي غير بانكي    

حواله    
استفاده
از بازار بورس و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار    

استفاده
از مؤسسات بيمه    
شيوه ها
و طرق پولشويي بدون استفاده از مؤسسات مالي   

قاچاق
پول    
استفاده
از كازينوها    
استفاده
از مؤسسات غير انتفاعي و خيريه    

استفاده
از بازا هنر و عتيقه جات و جواهرات    

استفاده
از متخصصان حرفه اي    

بند
چهارم: مراحل پولشويي   
مرحله
جايگزيني    
مرحله
لايه گذاري    
مرحله
ادغام    
بند پنجم:
نتيجه مجرمانه   
بند ششم:
مشاركت و معاونت در پولشويي    

گفتار
سوم: عنصر معنوي جرم    

 فصل
دوم: بررسي جرم شناختي پولشويي    

مبحث اول:
هدف و ضرورت جرم انگاري    

مبحث دوم:
ويژگي هاي رايج جرم پولشويي    

گفتار
اول: فراملي بودن    

گفتار
دوم: سازمان يافتگي    

گفتار
سوم: بدون قرباني بودن   

مبحث سوم:
ميزان پولشويي    
مبحث
چهارم: اهداف و علل پولشويي   

مبحث
پنجم: آثار و زيان هاي پولشويي   

گفتار
اول: آثار و زيان هاي اقتصادي    

گفتار
دوم: آثار و زيان هاي سياسي و اجتماعي    

مبحث ششم:رابطه
پولشويي و جرايم مربوط به مواد مخدر    

مبحث
هفتم: ارتباط پولشويي و تروريسم    

بخش دوم:
مبارزه با پولشويي   
فصل اول:
اقدامات انجام گرفته در سطح بين المللي    

مبحث
اول: اسناد و توافق نامه هاي جهاني و منطقه اي    

گفتار
اول: كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي
روانگردان مصوب 1988   
گفتار
دوم: اعلاميه كميته بال    

گفتار
سوم:كنوانسيون شوراي اروپا    

گفتار
چهارم: دستور العمل اروپايي در زمينه پولشويي    

گفتار
پنجم: كنواسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي   

گفتار
ششم :كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد مالي    

مبحث دوم:
نهادها و سازمان هاي مبارزه با پوشويي   

گفتار
اول: نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (فاتف)   

گفتار
دوم: گروه اگمونت    

فصل دوم:
راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي    

مبحث
اول: راهكارهاي تقنيني    

گفتار
اول: جرم انگاري پولشويي در قوانين داخلي   

گفتار
دوم: پيش بيني كيفرهاي متناسب با جرم    

گفتار
سوم: شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي   

مبحث
دوم: راهكارهاي اجرايي و اداري   

گفتار
اول: مسئوليت ها و تكاليف مؤسسات مالي   

بند اول:
رعايت اصل شناخت مشتري    

بند دوم:
حفظ سوابق مالي    
بند سوم:
گزارش موارد مشكوك    

بند
چهارم: تعديل اصل رازداري حرفه اي    

بند پنجم:
عدم اطلاع به مشتري در خصوص گزارش موارد مشكوك    

بند ششم:
آموزش كاركنان وكارمندان    

گفتار
دوم: مسؤليت ها و تكاليف مؤسسات غير مالي و اشخاص حرفه اي    

گفتار
سوم: مسؤليت ها و تكاليف نظارتي    

بند اول:
ايجاد واحدهاي اطلاعاتي مالي
(FIU)
بند دوم:
كنترل نقل و انتقال پول    

بند سوم:
نظارت بر بانك ها و مؤسسات مالي    

بند
چهارم: تجويز روش حمل و تحويل تحت كنترل    

مبحث سوم:
راهكارها و اقدامات پيشگيرانه    

گفتار
اول: مفهوم پيشگيري از جرم    

گفتار
دوم: پيشگيري از پولشويي   

مبحث
چهارم: راهكارهاي قضايي    

گفتار
اول: تسهيل كشف و اثبات جرم    

بند اول:
پذيرش اماره مجرميت    

بند دوم:
استفاده از مخبرين و فنون ويژه تحقيق    

گفتار
دوم: مصادره و ضبط اموال    

گفتار
سوم: همكاري قضايي بين المللي    

بند اول:
نيابت قضايي    
بند دوم:
احاله رسيدگي كيفري    

بند سوم:
انتقال محكومين    
بند
چهارم: استرداد متهمين و محكومين    

نتيجه
گيري و پيشنهادات    

فهرست
منابع و مآخذ 

  
چکيده تحقیق:
پولشويي
پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و
برنامه‌‌هاي  بين‌المللي به دنيا معرفي شده است. اين جرم يک جرم ثانويه است که به دنبال جرايم مقدمي که منافع مالي و
مادي توليد مي‌کنند، ارتکاب مي‌يابد و به معناي مخفي کردن آگاهانه ماهيت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب اين جرايم است، به نحوي که
اين اموال ظاهري قانوني به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاري
اين پديده به دنبال گسترش جرايم سازمان يافته در دنيا مطرح شد و هدف اين بود که با
کوتاه کردن دست جنايتکاران از عوايد مجرمانه‌شان، انگيزه‌ ارتکاب جرم در آن ها از
بين برود و به اين ترتيب با مبارزه با پولشويي به مبارزه با جرايم سازمان يافته
پرداخت. علاوه بر آن ميزان بالاي پولشويي در جهان، خصوصيات سازمان يافتگي و فراملي
بودن و بدون بزه ديده بودن اين جرم، خسارات و زيان‌ هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي
آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرايم ديگر ضرورت جرم‌ انگاري اين پديده را در دنيا و هم چنين ايران بيشتر کرده است و به همين جهت نيز در ايران
لايحه‌اي در خصوص مبارزه با پولشويي به تصويب رسيد که هنوز مراحل نهايي قانون
گذاري را طي نکرده است.

اسناد
بين المللي و منطقه ‌اي متعددي در خصوص پولشويي به تصويب رسيده است که برخي از مهم
ترين آن ها عبارتند از کنوانسيون وين 1988، کنوانسيون شوراي اروپا 1990،
دستورالعمل اروپايي 1991، توصيه‌ هاي چهل‌گانه (فاتف) در سال 1990 و اصلاحيه ‌هاي
آن ها در سال 1996 و 2000، کنوانسيون پالرمو در سال 2000 و کنوانسيون مبارزه با
فساد مالي سال 2003. اين اسناد راهکارهاي مختلفي را براي مبارزه با پولشويي ارائه
داده ‌اند که به 4 قسمت راهکارهاي تقنيني، راهکارهاي اجرايي و اداري، راهکارهاي
پيشگيرانه و راهکارهاي قضايي قابل تقسيم هستند.

 هدف
از اين راهکارها اين است که تا جايي که ممکن است عرصه بر پولشويان تنگ شود و هزينه
عمليات پولشويي براي آن ها بالا رود تا ارتکاب جرم براي آن ها بي‌فايده شده و در
نتيجه آن ها را از ارتکاب جرم باز دارد.

 
این فایل
به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت (docx قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
پولشويي پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران تحقیق بررسي جرم پولشويي دانلود تحقیق پولشویی دانلود تحقیق بررسي جرم پولشويي پایان نامه رشته حقوق پولشويي چیست دانلود تحقیق پولشویی در اسناد بین المللی تحقیق پولشویی در حقوق ایران دانلود تحقیق پو

 • تحقیق دیفرانسیل

  خودرو,دیفرانسیل,سیلندر,مکانیک تحقیق دیفرانسیل رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  دیفرانسیل،در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش، شامل:بخشی از متن تحقیق:ديفرانسيل دستگاهي است که قدرت موتور راطبق احتياجات هريک از چرخهاي عقب بين آنها تقسيم مي کند .در…

 • تحقیق روان‌شناسی کیفری

  پایان نامه پیرامون روان‌شناسی کیفری,پروژه روان‌شناسی کیفری,تحقیق در مورد روان‌شناسی کیفری,تحقیق روان‌شناسی کیفری,حقوق جزایی,دانلود تحقیق روان‌شناسی کیفری,کار تحقیقی روان‌شناسی کیفری,مقاله روان‌شناسی کیفری تحقیق روان‌شناسی کیفری رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:روان‌شناسی کیفریروان‌شناسی جنایی ترجمه‌ای است از (C Criminalpsychology)…

 • پاورپوینت اشتغال زايي در حوزه فن آوري اطلاعات

  پاورپوینت اشتغال زايي در حوزه فن آوري اطلاعات طرح اشتغال زایی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع اشتغال زايي در حوزه فن آوري اطلاعات،در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:اقتصاد نوين و روندهاي حاضر جهان…

 • تحقیق آخرين منزلگاه ما

  تحقیق آخرين منزلگاه ما رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : آخرين منزلگاه ما،قالبندی : wordتعداد صفحات : 19بخشی از متن تحقیق : خداوند متعال در قرآن وعده بهشتی جاودان را می دهد.بهشتی که در آن جوی ها و…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نجف آباد

  استان اصفهان,شهرستان نجف آباد,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نجف آباد دانلود فایل   1. این فایل…

 • پاورپوینت فن آوری پیامک

  سامانه ارسال پیام کوتاه,سامانه ارسال پیامک رایگان,سامانه پیام کوتاه قاصدک,سامانه پیامک بسیج,سامانه پیامک طوبی,سامانه پیامکی رنگینه,سامانه رنگینه,شرکت اس ام اس طوبی پاورپوینت فن آوری پیامک رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت فن آوری پیامکقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 42بخشی از پاورپوینت:موژورنالیسمدر…

 • پاورپوینت مطالعات پایه مجتمع تجاری

  بازار در قرون وسطی,تحلیل و بررسی مجتمع تجاری,تحیل و بررسی بازار,فضاهای مجتمع تجاری,مجتمع تجاری,مطالعات پایه طرح2,مطالعات پایه طرح3,مطالعات پایه طرح4,مطالعات پایه طرح5,مطالعات پایه مجتمع تجاری,مطالعات پایه مجتمع مسکونی دانلود پاورپوینت مطالعات پایه مجتمع تجاری دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • پاورپوینت رابطه فرهنگ و شخصيت

  پاورپوینت رابطه فرهنگ و شخصيت پاورپوینت رابطه فرهنگ و شخصيت رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع رابطه فرهنگ و شخصيت، در قالب ppt و در 18 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمه تأثير فرهنگ بر شخصيت انواع فرهنگ وشخصیتفرهنگ فلسفي…

 • نقشه زمین شناسی شهرستان ارسنجان

  نقشه زمین شناسی شهرستان ارسنجان رفتن به سايت اصلي دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان ارسنجان،توضیحات:این نقشه شامل شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان ارسنجان (واقع در استان فارس) بوده و در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولید و مونتاژ کولر گازی

  طرح توجیهی و کارآفرینی تولید و مونتاژ کولر گازی رفتن به سايت اصلي دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی تولید کولر گازی ،در 47 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.خلاصه ای از متن:نام…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان اقلید

  دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان اقلید,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان اقلید,کاربری اراضی,لایه GIS کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان اقلید,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان اقلید دانلود نقشه کاربری اراضی…

 • پاورپوینت جستجوی دودویی

  پاورپوینت آماده کامپیوتر جستجوی دودویی,پاورپوینت جستجوی دودویی,تحقیق جستجوی دودویی,جستجوی دودویی,دانلود pow,دانلود پاورپوینت جستجوی دودویی,دانلود پاورپوینت در مورد جستجوی دودویی,دانلود تحقیق جستجوی دودویی,دانلود رایگان پاورپوینت جستجوی دودویی پاورپوینت جستجوی دودویی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت جستجوی دودوییقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:…

 • تحقیق نفس

  اثبات وجود نفس,پایان نامه تجرد نفس,پایان نامه شناخت نفس,پایان نامه نفس,تجرد نفس,تحقیق اثبات وجود نفس,تحقیق تجرد نفس,تحقیق شناخت نفس,تحقیق عزت نفس,تحقیق نفس,د انلود پایان نامه نفس,دانلود تحقیق نفس,شناخت نفس,عزت نفس,موانع رشد نفس دانلود تحقیق نفس دانلود فایل دانلود تحقیق با…

 • تحقیق معماری طراحی ساختمان پزشکان

  تحقیق معماری طراحی ساختمان پزشکان رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع معماری طراحی ساختمان پزشکان،در قالب doc و در 77 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه معرفی اجمالی شهرستانموقعیت جغرافیایی شهرستانتقسیمات سیاسی و اداریوجه تسمية شيروانویژگی های طبیعیتوپوگرافیپوشش گیاهیموقعیت اقلیمیتعریف…

 • تحقیق انگيزه در مديريت

  انگيزه در مديريت,پاورپوینت انگيزه در مديريت,پروژهانگيزه در مديريت,تحقیق آماده در مورد انگيزه در مديريت,تحقیق انگيزه در مديريت,دانلود تحقیق انگيزه در مديريت,دانلود تحقیق در مورد انگيزه در مديريت,مقاله انگيزه در مد,مقاله در موردانگيزه در مديريت تحقیق انگيزه در مديريت رفتن به…

 • پاورپوینت فصل سوم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی

  پاورپوینت فصل سوم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه…

 • پاورپوینت مهارت سنجش یادگیری

  پاورپوینت مهارت سنجش یادگیری,قابليت اطمينان و معتبربودن,گزينش نوع مقياس,لايه مقياس ها ونمونه کاربردآنها,مفهوم اندازه گيری,مقياس های ديدگاهي پاورپوینت مهارت سنجش یادگیری رفتن به سایت اصلی مشخصات قایل:عنوان: پاورپوینت مهارت سنجش یادگیریقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:36فهرست مطالب:مفهوم اندازه گيریلايه مقياس ها ونمونه…

 • تحقیق اسدالله علم

  تحقیق اسدالله علم زندگینامه اسدالله علم رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق اسدالله علمقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 10بخشی از متن تحقیق:اسدالله خان علم امير قاينات، مرداد ۱۲۹۸ بیرجند - ۱۵ فروردين ۱۳۵۷تهران، يکی از مهم‌ترين چهره‌های…

 • تحقیق پروژه حسابداری کلیات مشترک مربوط به سازه های زیرزمینی و روش های برخورد با طراحی ها و اجرا

  تحقیق پروژه حسابداری کلیات مشترک مربوط به سازه های زیرزمینی و روش های برخورد با طراحی ها و اجرا پروژه حسابداری رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق پروژه حسابداری کلیات مشترک مربوط به سازه های زیرزمینی و روش های برخورد…

 • پاورپوینت مديريت خودشيفته

  پاورپوینت مديريت خودشيفته پاورپوینت مديريت خودشيفته رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مديريت خودشيفته، در قالب ppt و در 10 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:خودشيفتگي (خودايده آلي Narcissus, Super Ego)صفات مديران خودشيفتهاثرات صفت خودشيفتگي مدير در سازمانراه حل هاي…

 • پاورپوینت استراتژی کسب و کار

  استراتژی کسب و کار,استراتژی کسب و کار doc,استراتژی کسب و کار pdf,استراتژی کسب و کار الکترونیک,استراتژی کسب و کار الکترونیکی,استراتژی کسب و کار اینترنتی,استراتژی کسب و کار پورتر,استراتژی کسب و کار جرمی کوردی,استراتژی کسب و کار مقاله پاورپوینت استراتژی کسب…

 • گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت تجهیزات پزشکی آرایه طب سپاهان

  آرایه طب سپاهان,رشته حسابداری,شرکت تجهیزات پزشکی,گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت تجهیزات پزشکی آرایه طب سپاهان رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت تجهیزات پزشکی آرایه طب سپاهان،در قالب word و در 31 صفحه، قابل…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان کوهدشت (واقع در استان لرستان)

  استان لرستان,لایه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان کوهدشت,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان کوهدشت دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان کوهدشت (واقع در استان لرستان) دانلود فایل - نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از…

 • تحقیق مراحل حسابداری پیمانکاری

  پروژه حسابداری شرکت پیمانکاری,حسابداری پیمانکاری,حسابداری پیمانکاری pdf,حسابداری پیمانکاری پروژه,حسابداری پیمانکاری ساختمان,حسابداری شرکت های پیمانکاری,حسابداری شرکت های پیمانکاری ساختمانی,کدینگ حسابداری شرکت پیمانکاری دانلود تحقیق مراحل حسابداری پیمانکاری دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد مراحل حسابداری پیمانکاری،در قالب doc و در 99 صفحه، قابل…

 • پاورپوینت بهداشت حرفه ای

  اصول بهداشت حرفه ای,اهداف بهداشت حرفه ای,بهداشت حرفه ای,پاورپوینت بهداشت حرفه ای,پایان نامه بهداشت حرفه ای,پروژه بهداشت حرفه ای,تحقیق بهداشت حرفه ای,دانلود تحقیق بهداشت حرفه ای,دانلود مقاله بهداشت حرفه ای,مقاله بهداشت حرفه ای دانلود پاورپوینت بهداشت حرفه ای دانلود فایل…

 • گزارش کار آزمایش اندازه گیری ضریب شکست اجسام

  آزمایش اندازه گیری ضریب شکست اجسام,اندازه گیری ضریب شکست اجسام شفاف و مایع شفاف,تئوری,دانلود گزارش کار آزمایش اندازه گیری ضریب اصطکاک,در فرمت pdf و در 2 صفحه شامل:,گزارش کار آزمایش اندازه گیری ضریب شکست اجسام,گزارش کار آزمایشگاه اپتیک مدرن دانلود…

 • پاورپوینت تاریخچه حسابداری ایران و جهان

  ابداع حسابداری صنعتی,پاورپوینت درس تئوری های حسابداری,تاریخچه حسابداری ایران,تاریخچه حسابداری ایران و جهان,تاریخچه حسابداری جهان,تاریخچه حسابداری در ایران,تاریخچه حسابداری در ایران و جهان,درس تئوری های حسابداری,نخستین دفاتر حساب دوطرفه دانلود پاورپوینت تاریخچه حسابداری ایران و جهان دانلود فایل دانلود پاورپوینت…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب جامعه شناسي صنعتي نیره توکلی خمینی

  پاورپوینت خلاصه کتاب جامعه شناسي صنعتي نیره توکلی خمینی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب جامعه شناسي صنعتي نیره توکلی خمینی،در قالب ppt و در 257 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: جامعه صنعتي چيست؟ تعريف جامعه شناسي صنعتي…

 • پمفلت داروهای فشار خون و مراقبت های پرستاری از آن ها

  پروژه داروهای فشار خون,تحقیق داروهای فشار خون,داروهای فشار خون,داروهای فشار خون حاملگی,داروهای فشار خون گیاهی,داروهای فشار خون لوزارتان,دانلود تحقیق داروهای فشار خون,دانلود مقاله داروهای فشار خون,مقاله داروهای فشار خون دانلود پمفلت داروهای فشار خون و مراقبت های پرستاری از آن…

 • پاورپوینت نظام بهداشت و درمان در کشور هلند

  نظام بهداشت و درمان آمریکا,نظام بهداشت و درمان در ایران و جهان,نظام بهداشت و درمان ژاپن,نظام بهداشت و درمان نروژ,نظام سلامت در کشور سوئد,نظام سلامت در کشور فرانسه,نظام سلامت در هلند,نظام هاي عرضه خدمات بهداشتي و درماني در جهان و…

 • تحقیق بررسی شهر کرج

  بررسی شهر کرج,پایان نامه بررسی شهر کرج,پروژه بررسی شهر کرج,پروژه در مورد بررسی شهر کرج,تحقیق آماده در مو,تحقیق در مورد بررسی شهر کرج,دانلود تحقیق بررسی شهر کرج,دانلود رایگان تحقیق بررسی شهر کرج,مقاله بررسی شهر کرج,مقاله در مورد بررسی شهر کرج…

 • پاورپوینت بررسی هنر در فرهنگ اسلامى

  پاورپوینت بررسی هنر در فرهنگ اسلامى,پاورپوینت هنر در فرهنگ اسلامى,پيوند مقاما,تأثير موسيقى اسلامى در موسيقى غرب,عبدالقادر مراغي,معمارى آرامگاه ها,معمارى اسلامى,معمارى مساجد,معماری مدرن اسلامی,هنرهای اسلامی,هنرهای اسلامی و نفوذ آن در اروپا پاورپوینت بررسی هنر در فرهنگ اسلامى رفتن به سایت اصلی…

 • تحقیق بررسی آثار باستاني عراق

  آثار باستاني عراق,پایان نامه,پروژه آثار باستاني عراق,پروژه در مورد آثار باستاني عراق,تحقیق در مورد آثار باستاني عراق,دانلود تحقیق آثار باستاني عراق,دانلود رایگان تحقیق آثار باستاني عراق,مقاله آثار باستاني عراق,مقاله در مورد آثار باستاني عراق تحقیق بررسی آثار باستاني عراق رفتن…

 • گزارش کارآموزی در نمایندگی پارس خودرو

  دانلود گزارش کارآموزی در پارس خودرو,دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه پارس خودرو,دانلود گزارش کارآموزی در نمایندگی پارس خودرو,گزارش کارآموزی در پارس خودرو,گزارش کارآموزی در کارخانه پارس خودرو,گزارش کارآموزی در نمایندگی پارس خودرو دانلود گزارش کارآموزی در نمایندگی پارس خودرو دانلود…

 • پاورپوینت آشنايي با وسايل و تجهيزات تبادل جرم بين دو فاز

  پاورپوینت آشنايي با وسايل و تجهيزات تبادل جرم بين دو فاز دسته بندی مبدل های حرارتی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع آشنايي با وسايل و تجهيزات تبادل جرم بين دو فاز،در قالب ppt و در 30 اسلاید،…