تحقیق ناصرالدين شاه و تركمن

پروژه در مورد نا,پروژه ناصرالدين شاه و تركمن,تحقیق در مورد ناصرالدين شاه و تركمن,دانلود تحقیق ناصرالدين شاه و تركمن,دانلود رایگان تحقیق ناصرالدين شاه و تركمن,مقاله در مورد ناصرالدين شاه و تركمن,مقاله ناصرالدين شاه و تركمن,ناصرالدين شاه و تركمن
تحقیق ناصرالدين شاه و تركمن

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :ناصرالدين شاه وتركمن ( تنبيه سرخس 1267 ه.ق 1851 م)اين
لشكر كشي آن چنان كه از اهداف آن بود براي ايران عايدي نداشت .وسرخس نيز
فتح نشد و اين عدم توفيق را به واسطه بروز بعضي مشكلات جوي وسياسي منطقه
دانسته اند . گر چه مي توانستند با كمي جرات به خرج ذادند كل تركستان را
فتح كنند ويا روشي بكار برند تا كل تركمن به طرف قاجار  برگردند چرا كه خان
خوارزم نيز ان جارا ترك كرده بود  وتركمن ها از او چندان دلخوشي نداشتند 
وكوچك ترين محبتي ان ها را به طرف خود جلب مي كرد  روابط بعدي مردم سرخس با
خان خيوه اين موارد را تاييد ميكند. انها از رفتن خان خوارزم نيز
فهميدن كه خان براي انها نمي تو اند پشتيبان وتكيه گاه خوبي باشد  وانها را
در مقابل حاكم خراسان تنها گذاشته رفته بود كه اين با عث شد كه تركمن ها
در فكر دفاع از خود با  تكيه بردرايت خود باشند  ولي اكنون بايد در مقابل
حسام السلطنه  چاره اي مي انديشيدند   وقتي لشكر خوارزم از مرو بيرون
شد  و به سوي خوارزم رفت اهل سرخس جهت امان يافتن از لشكريان قاجار اظهار
بندگي كردند و صد نفر از ريش سفيدان وكدخدايان معتبر سرخس را روانه ي مشهد
كردند 1 تا بلكه از هجوم  لشكر قاجار  ممانعت بعمل اورند  انها از شاهزاده
خواستند كه حاكمي از طرف خود براي انها تعيين  كندحسام السلطنه نيز ضمن
پذيرايي از آنها عباسقلي ، بيگلر بيگي مشهد را جهت حكومت سرخس مشخص كرده و
با آنها روانه كرد 2و به بزرگان سرخس خلعت و اميدواري دادند.3اما او پس
از چند ماه حكومت  در سر خس  از ان جا فرار كرد و بهانه ي اواين بود كه
مردم سرخس با امير احمد خان جمشيدي آدم خان رابطه دارند .4 در اين واقعه
جعفر آقاي كلاتي با تركمن ها يار شد  ولي عملكرد بعدي تركمن ها عدم صحت
ادعاي اورا ثابت مي كند  چون كه بعداز فرار او از سرخس .در سال 1268 ه ق
1852 م ارازخان با جمعي ديگر از تركمانان سرخس وارد مشهد مقدس شده وتعهد
خدمت كرد ند و چند تن از متعلقات خود را به نوا(( گروگان )گذاشت همچنين
تركمن هاي مرو نيز اظهار بندگي كردند 5 كه حسام السلطنه به آنها  نيزخلعت
دادا .اعتمادالسطنه ،محمدحسن خان ؛ مرات البلدان ، ص 1053و10732 خور موجي ، حقايق الاخبار ناصري ، ص923 وقايع اتفاقيه ، سال 68  نمره ي41 ، 19 محرم ص2  4 لسان الملك ، همان منبع، ص 11245 . وقايع اتفاقيه  ، 14 محرم 1269 ،نمره ي91درين
ديدار اراز خان سرخسي با پنجاه نفر نزد حسام السطنه امدند و قرار شد كه
هميشه در مشهد بمانند و پنجاه نفر ديگر نيز مشغول خدمت باشند و صد نفر ديگر
در قراولخانه ي انجا خدمت كنند 1.درين سال كه كار خراسان داشت سامان
مي يافت كار استر اباد برمراد نمي رفت چون كه بيگربيگي استر آباد وجعفر قلي
خان قراجه داغي مير پنجه به تركمن هاي گرگان تاخته بودند و گوسفندان
وشتران بسيار غارت كرده بودند و تركمن ها شورش كرده بودند در جنگ هاي استر
آباد رئيس تركمنان ذوالنون نامي بود كه در حين جنگ كشته شد وبقيه آنها به
ماورا گرگان رود كوچ كردند وقراخان رئيس وريش سفيد آتاباي در دست بيگربيگي
در اسارت بود     گرچه قراخان از بندگان دربار بود.جعفر قلي خان ومحمد
خان برروي گرگان بندي درست كردند و در سلطان آباد كه به حكم شاه درست شده
بود لشكر گاهي ساختند.ولي  تركمانان آنجا را محاصره كردند   وآخر سر جعفر
قلي مجبور به برگشت به آق قلعه شد2 اما در امتداد گرگان قراول خانه ها
ساختند ، به غير از آن به دستور امير كبير آنها را تشويق به شهر نشيني و
كشاورزي كردند3. رضا قلي خان كه از سفارت خوارزم از راه استر آباد مي آمد
خود از كرده ي حكام محلي استر آباد نسبت به تركمن اظهار تأسف مي كند و ضعيت
صحرا را بسيار متشنج مي خواند4 به هر حال پس از كشته شدن ذوالنون كه شخصي
مذهبي بود و از طرف خان خوارزم جهت مقابله با لشكريان آمده بود.5 تركمن ها
پراكنده شدند و گروهي به حضور بيگر بيگي استر آباد آمده و اظهار خدمت
نمودند وجعفر قلي خان قراجه داغي مير پنجه  و سردار استر آباد محمد ولي خان
آنها را كه 12 نفر بودند به دارالخلانه ( تهران ) آوردند كساني چون آدينه
نظر خان از جعفر باي وقلي خان از آتاباي ، بايلي خان دوجي ، ولي  سردار
دازي ، آدينه قليچ سردار تاتار وقجق وبيك فولاد سلاق خدر نظرخان غراوي
وبهلكه ، صاين قلي قانقرمه واباريش سفيد بدراق وخضر ريش سفيد يمرلي ونوبت
بيگ بزرگ بايرام شالي كه اين افراد مورد الطاف شاهنشاهي شدند 6.بدين طريق  در گرگان آرامشي پديد آمد وچنين اطاعتي از تركمن ها در طي ساليان دراز ديده نشده بود. 71 اعتماد السلطنه ،  محمد حسن خان  ،تاريخ منتظم ناصري ج3 ص174. 2. لسان الملك، همان منبع، ص11313 .ادميت ، فريدون ؛ امير كبير وايران، (تهران ،خوارزمي 1355 )،ص 1224 هدايت ، روضه الصفاي ناصري ،ج14 ،ص85645 .همان منبع، همان جا6 لسان الملك ، همان منبع ، ص11787 .ادميت ، فريدون ، همان منبع ، ص 601پس
از مرگ اميركبير كه اين كار ها در استر اباد وخراسان به دستور او انجام مي
شد مرگ او وسياست ميرزا آقاخان نوري ونشان دادن ضعف از خود وتلمس به خان
خوارزم وضعف خود تركمانان به علت اختلافات بين ساروق وتكه وسالور و
درگيرهاي مرزي با قاجار خان خوارزم موقعيت را براي سركوب اهالي مرو وسرخس
مناسب ديدو براي گرفتن زكات تركمن هاي آخال حركت كرد( 1269 ه ق / 1853 م
)اهالي مرو كه از دست خوارزميان به ستوه آمده بودند پسر خليفه عبدالرحمن
مروي ( قاضي شهر ) يعني رحمان ويردي را با بزرگان به مشهد فرستادند .3واز
حسام السلطنه درخواست ياري كردند و براي اينكه پاي دخالت ايران را در
برابر خوارزم باز كنند از او خواستند كه براي آنها حاكمي از بين سران
بفرستد لذا شاهزاده عباسقلي خان بيگربيگي دره جزي را به حكومت مرو تعيين
كرده و او را با150 نفر به مرو فرستاداما او مريض شده و مرد.4شاهزاده
فرزند او بهادرخان را با 400 سوار به جاي پدر فرستاد لشكريان خوارزم سه ماه
مرو را در محاصره داشتند تا آنكه مرض  و با بر لشكر خوارزم افتاد و
خوارزميان به علت بيماري دست از محاصره برداشته وعقب نشستند اماخان از خود
حاكمي تعيين كرد به نام امير احمد خان جمشيدي چون بر مرو تسلط نيافت او را
در قراياب 6 فرسنگي مرو گذاشت 51 .خورموجي  ، محمد جعفر ، حقايق الاخبار ناصري ، حسين خديو جم ( تهران ، ني 1363 )ص 118و 1172 لسان الملك   ، همان منبع ، ص95و11943 
وقايع اتفاقيه ،( سال 1269 نمره ي 132  پنجم ذي القعده ) ص4 ./، ايضا، 
اسمعيل خان مير پنجه مي گويد ((دراين زمان تركمن ها حاكم از بك مرو يعني
محمد نياز باي را كشتند ابتدا از بخارا كمك خواستند و چون نشد به)) ايران
روي اوردند)) ميرپنجه ، اسمعيل سرهنگ ؛ خاطرات اسارت ،صفا الدين
تبراييان(تهران ،مطالات فرهنگي ،1370 )ص35  4 .خور موجي همان منبع إ ، ص1215  لسان الملك  ، همان منبع ، ص1203تا
مرو را همانطور در محاصره داشته باشد چون مير احمدخان اطراف شهر را غارت
كرد قيمت غلات و كالا بالا  رفت قيمت يك من گندم 15 تومان شد .اين احمد خان
كه از ايل جمشيدي بود در زمان حمله ي حسام السلطنه به حاكم خيوه پناه برده
بود وخان به او وايلش قول داده بود كه سرزمين انهارا برايشان برگرداند 1
واو بدان خاطر در اين امر مصر بود وبه وفادارباقي مانده بود .وقتي
فرمانفرما حاكم خراسان شد ارازخان سرخسي وقو شيد خان و رحمن قلي وساير
عظماي مرو به خدمت آمدند وقرار شد 12 خانوار گروي بگذارند و شاهزاده نيز
قبول كرد كه گوسفندان آنها در اراضي خراسان چرا كنند وكسي مزاهم آنها نشود
.2جعفر آقاي كلاتي كه در حضور شاهزاده خود بار نيافته بلكه برادرش را
فرستاده بود از ترس شاهزاده با 4 برادر خود وده سوار به محمد امين خان پناه
برد و حكومت كلات به ميرزا ابراهيم خان سرتيپ خمسه اي رسيد .3ميرزا
فرمانفرما وقتي به كلات رسيد به سرزمين اتك  نيز لشكر كشيد و شهرهاي تركمن
ها يعني عشق آباد ، انو ، آخال را مورد حمله قرار داده و قلعه هاي آنها كه
36 عدد بود را خراب مي كند .و آذوقه و اسباب آنها را آتش مي زند .4گر
چه تركمن ها به حضور آمده و اظهار بندگي كرده بودند از اين كار فرمانفر ما
آشفته شده وجهت گرفتن انتقام به اراضي با خزر وقريه آفريزه حمله كرده و
تعدادي اسير كرده و خرمن هاي آن ها را آتش مي زنند.5در اين هنگام نيز
جعفر آقاي كلاتي جهت پس گرفتن كلات بدانجا حمله مي كند ولي نمي تواند آنجا
را پس بگيرد و در اين درگيري ها برادرش نيز كشته مي شود ، همچنين محمد شيخ
تركمان به كاروان سرخس كه در اين حال مخالف خان خوارزم شده بودند حمله
ميكند ولي سرخسيان به خوبي از دفاع كاروان بر مي آيند وحملات آنها را دفع
مي كنند …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 231

 

ناصرالدين شاه و تركمن تحقیق در مورد ناصرالدين شاه و تركمن دانلود تحقیق ناصرالدين شاه و تركمن دانلود رایگان تحقیق ناصرالدين شاه و تركمن پروژه ناصرالدين شاه و تركمن مقاله ناصرالدين شاه و تركمن مقاله در مورد ناصرالدين شاه و تركمن پروژه در مورد نا

 • تحقیق استدلالهاى قرآن بر امكان معاد

  تحقیق استدلالهاى قرآن بر امكان معاد رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : استدلالهاى قرآن بر امكان معاد،قالبندی : wordتعداد صفحات : 60بخشی از متن تحقیق : گرچه از آن نظر كه ايمان و اعتقاد ما به قيامت از…

 • تحقیق نهضت مشروطيت در ملي شدن صنعت نفت چه بود؟، ايران چه مي خواست و به چه رسيد؟

  تحقیق نهضت مشروطيت در ملي شدن صنعت نفت چه بود؟، ايران چه مي خواست و به چه رسيد؟ نهضت مشروطيت در ملي شدن صنعت نفت رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع نهضت مشروطيت در ملي شدن صنعت نفت…

 • پاورپوینت سلامت اداری و راه کارهای تحقق آن

  افزایش سلامت اداری,پاورپوینت نظام اداری سالم,تحقق سلامت اداری,تحقیق نظام اداری سالم,سلامت اداری,سلامت اداری pdf,سلامت اداری چیست,سلامت اداری مقاله,سیاستهای کلی نظام اداری,مقاله نظام اداری سالم,نظام اداری سالم,ویژگی های نظام اداری سالم دانلود پاورپوینت سلامت اداری و راه کارهای تحقق آن دانلود…

 • نقشه اتوکد ساختمان دو طبقه روی پیلوت

  پلان اتوکد ساختمان دو طبقه,پلان ساختمان دو طبقه,دانلود پلان اتوکد ساختمان دو طبقه,دانلود پلان ساختمان دو طبقه,دانلود نقشه اتوکد ساختمان دو طبقه,دانلود نقشه ساختمان دو طبقه,نقشه اتوکد ساختمان دو طبقه,نقشه ساختمان دو طبقه دانلود نقشه اتوکد ساختمان دو طبقه روی…

 • پاورپوینت اصول و مهارت های پرستاری (اکسیژن رسانی)

  اکسیژن تراپی pdf,اکسیژن تراپی در بیماران copd,اکسیژن رسانی به خون,انواع ماسک اکسیژن رسانی,داروی افزایش اکسیژن خون,دستگاه اکسیژن تراپی,عوارض اکسیژن درمانی,قرص اکسیژن رسانی به مغز پاورپوینت اصول و مهارت های پرستاری (اکسیژن رسانی) رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با مووع…

 • پاورپوینت درس فیزیک

  ppt,پاورپوینت آماده فیزیک درس فیزیک,پاورپوینت درس فیزیک,تحقیق درس فیزیک,دانلود power point درس فیزیک,دانلود پاورپوینت در مورد درس فیزیک,دانلود پاورپوینت درس فیزیک,دانلود تحقیق درس فیزیک,دانلود رایگان پاورپوینت درس فیزیک,درس فیزیک,رایگان پاورپوینت درس فیزیک رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت درس فیزیکقالب…

 • کلاه کابوی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  Catia,SOLIDWORKS,پروژه سالیدورک,پروژه کت,پروژه نقشه کشی صنعتی,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,نقشه های اجرایی کلاه کابوی,نقشه های اجرایی کلاه کابوی طراحی شده در سالیدورک دانلود کلاه کابوی طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود فایل کلاه کابوی طراحی…

 • ترجمه مقاله با موضوع نظریه های مدیریت دولتی- توسعه هایی در نظریه مدیریت دولتی، به همراه اصل مقاله

  ترجمه مقاله مدیریت دولتی,دانلود ترجمه مقاله مدیریت دولتی,دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت دولتی,دانلود رایگان مقاله ترجمه شده مدیریت دولتی,دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت دولتی,دریافت مقاله ترجمه شده مدیریت دولتی,مقاله ترجمه شده مدیریت دولتی دانلود ترجمه مقاله با موضوع نظریه های…

 • نظامنامه کنترل کیفیت

  تدوین نظامنامه کنترل کیفیت,دانلود رایگان نظامنامه کنترل کیفیت,دانلود نظامنامه,دانلود نظامنامه کنترل کیفی,دانلود نظامنامه کنترل کیفیت,نظامنامه qc,نظامنامه رایگان کنترل کیفیت,نظامنامه کنترل کیفی,نظامنامه کنترل کیفیت,نمونه نظامنامه کنترل کیفیت دانلود نظامنامه کنترل کیفیت دانلود فایل دانلود نظامنامه کنترل کیفیت،در قالب word و در…

 • تحقیق بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی

  استرس دانشجویان,بحران شخصیتی,بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل,پایان نامه روانشناسی,دیدگاه روانشناسی,سایکوفیزیولوژیک,مقابله با استرس,مقالات رشته روانشناسی,میزان تحمل استرس,نقش استرس در زندگی,نقش اضطراب در زندگی دانلود تحقیق بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی دانلود…

 • مقاله ترجمه شده با عنوان اثرات متعادل کننده‌ فرهنگ سازماني بر روابط ميان رفتار رهبري

  ترجمه مقاله رهبری,ترجمه مقاله سازمانی,ترجمه مقاله فرهنگ سازمانی,ترجمه مقاله مدیریت,مقاله ترجمه شده با عنوان اثرات متعادل کننده‌ فرهنگ سازماني بر روابط ميان رفتار رهبري,مقاله ترجمه شده رهبری,مقاله ترجمه شده سازمانی,مقاله ترجمه شده فرهنگ سازمانی دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان…

 • جزوه آموزشی خلاصه رفتار سازمانی رابینز

  خلاصه رفتار سازمانی استیفن رابینز,خلاصه رفتار سازمانی رابینز,خلاصه کتاب رفتار سازمانی استیفن رابینز,خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز,دانلود خلاصه رفتار سازمانی رابینز,دانلود خلاصه کتاب رفتار سازمانی استیفن رابینز,دانلود خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز دانلود جزوه آموزشی خلاصه رفتار سازمانی رابینز دانلود…

 • تحقیق رويکرد توافق ذهني

  پایان نامه پیرامون رويکرد توافق ذهني,پروژه رويکرد توافق ذهني,تحقیق در مورد رويکرد توافق ذهني,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی رويکرد توافق ذهني,تحقیق رويکرد توافق ذهني,دانلود تحقیق رويکرد توافق ذهني,مقاله رويکرد توافق ذهني تحقیق رويکرد توافق ذهني رفتن به سایت اصلی بخشی از متن…

 • گزارش كارآموزي عمران مراحل مختلف اجرایی ساختمان

  دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان,دانلود گزارش کارآموزی ساختمان,گزارش كارآموزي عمران,گزارش كارآموزي مراحل مختلف اجرایی ساختمان,گزارش کارآموزی اجرای ساختمان,گزارش کارآموزی اجرای ساختمان رای,گزارش کارآموزی ساختمان,گزارش کارآموزی ساختمان رایگان دانلود گزارش كارآموزي عمران مراحل مختلف اجرایی ساختمان دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی با…

 • تحقیق آثار فعالیت‌ های انسانی در امر بیابان ‌زائی

  بیابان ‌زائی,پایان نامه بیابان ‌زائی,پروژه بیابان ‌زائی,پروژه در مورد بیابان ‌زائی,تحقیق آم,تحقیق در مورد بیابان ‌زائی,دانلود تحقیق بیابان ‌زائی,دانلود رایگان تحقیق بیابان ‌زائی,مقاله بیابان ‌زائی,مقاله در مورد بیابان ‌زائی تحقیق آثار فعالیت‌ های انسانی در امر بیابان ‌زائی رفتن به…

 • آزمون عملی کودکان استثنایی

  آزمون CAT,آزمون باور های غیر منطقی جونز,آزمون گودیناف,پرسش نامه شرح حال,مشخصات آزمودنی,مقیاس شادکامی مونش,نقاشی آزاد,نقاشی خانواده دانلود آزمون عملی کودکان استثنایی دانلود فایل فهرست مطالب : مشخصات آزمودنی آزمون گودیناف نقاشی خانواده نقاشی آزاد آزمون CAT پرسش نامه شرح حال…

 • تحقیق آشنایی با سیره پیامبر (ص)

  تحقیق آشنایی با سیره پیامبر (ص) رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع آشنایی با سیره پیامبر (ص)،در قالب word و در 22 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهتولد و دوران کودکی محمد (ص)زهد و ساده زیستنعبادتتنفر از بیکاری و بطالتامانتنظافت…

 • تحقیق بررسی روش های بهبود امنیت در شبکه حسگر بی سیم

  امنیت در شبکه حسگر بی سیم,بررسی روش های بهبود امنیت,بررسی روش های بهبود امنیت در شبکه حسگر بی سیم,تحقیق امنیت در شبکه حسگر بی سیم,تحقیق شبکه حسگر بی سیم,شبکه حسگر بی سیم,مقاله امنیت در شبکه حسگر بی سیم,مقاله شبکه حسگر…

 • گزارش کارآموزی بانک سپه

  گزارش کارآموزی بانک سپه تحقیق بانک سپه رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی با موضوع  بانک سپه،در قالب word و در 87 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول : معرفی شرکت، اداره، ... (محل کارآموزی)1 . 1 ) معرفی شرکت ... 1…

 • تحقيق آسانسور الکتریکی

  آسانسور,آسانسور الكتريكي,اجزاي آسانسور,برق و الكترونيك,تحقيق,تحقيق برق,دانلود تحقيق,كار تحقيقي دانلود تحقيق آسانسور الکتریکی دانلود فایل قطعات اصلی آسانسور  الکتریکی عبارتند از: الف: وسایل تطبیق کابین و زنه تعادل که میتواند سیم بگسل فولادی و یا زنجیر باشد. ب: وسیله رانش که محرک آسانسور…

 • تحقیق طراحی و پیاده سازی سیستم انبارداری شرکت تولیدی کفش

  تحقیق طراحی و پیاده سازی سیستم انبارداری شرکت تولیدی کفش مستندات سیستم انبارداری شرکت تولیدی کفش رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع طراحی و پیاده سازی سیستم انبارداری شرکت تولیدی کفش،در قالب word و در 67 صفحه، قابل…

 • تحقیق دلکو

  تحقیق دلکو دلکو رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق دلکو،در قالب word قابل ویرایش و در 36 صفحه.توضیحات:تعریف دلکودستگاهی است که با انرژی گرفتن از موتوروظیفه ی قطع و وصل جریان مدار اولیه را بر عهده دارد.بطور کلی دلکو اعم…

 • گزارش کار آموزی اداره مخابرات

  اداره مخابرات,خدمات مورد ارائه مرکز تلفن,مرکز مخابرات دانلود گزارش کار آموزی اداره مخابرات دانلود فایل فهرست مطالب : فصل اول معرفی مرکز تلفن بخشهای مختلف مرکز تلفن خدمات مورد ارائه مرکز تلفن بخشهای مختلف در خط تلفن   فصل دوم…

 • پاورپوینت میکروارگانیسم ها در کشاورزی پایدار

  پاورپوینت میکروارگانیسم ها در کشاورزی پایدار رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع میکروارگانیسم ها در کشاورزی پایدار،در قالب pptx و در 27 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهخاکنقش میکروارگانیسم‌های خنثیمهمترين ميكروارگانيسم‌هاتأثیرات مهم ميكروارگانيسم‌های خاکباکتري‌هاقارچ‌هاجـلبک‌هاتجزيه مواد آلي توسط ميکروارگانيسمنقش میکروارگانیسم‌ها در…

 • پلان معماري اتوكد طرح 38

  dwg,اتوكد,پلان ساختمان,پلان معماري,معماري,نقشه هاي اتوكد دانلود پلان معماري اتوكد طرح 38 دانلود فایل  پلان معماري اتوكد طرح 38 بهمراه كليه جزئيات كه در نرم افزار اتوكد طراحي شده است   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها:…

 • نقشه ی بخش های شهرستان بانه

  استان کردستان,بخش های شهرستان بانه,شیپ فایل بخش های شهرستان بانه,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان بانه,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان بانه,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان بانه…

 • پاورپوینت فصل نهم کتاب تئوري و طراحي سازمان (جلد دوم) تألیف ریچارد ال دفت ترجمه پارساییان و اعرابی

  پاورپوینت فصل نهم کتاب تئوري و طراحي سازمان (جلد دوم) تألیف ریچارد ال دفت ترجمه پارساییان و اعرابی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب تئوري و طراحي سازمان (جلد دوم) تألیف ریچارد ال دفت ترجمه پارساییان و…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام تالیف علی اکبر حسنی

  تاریخ,تاریخ اسلام,تاریخ تحلیلی پاورپوینت خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام تالیف علی اکبر حسنی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام تالیف علی اکبر حسنی،در قالب ppt و در 171 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مباحث مقدماتی تاریخفوائد…

 • گزارش کارآموزی دفتر ساختمانی

  پروژه کارورزی دفتر ساختمانی,پروژه کارورزی ساختمان,پروژه کارورزی عمران,خرید گزارش کارآموزی دفتر ساختمانی,دانلود گزارش کارآموزی دفتر ساختمانی,کارآموزی رشته عمران,گزارش کارآموزی دفتر ساختمانی,گزارش کارورزی دفتر ساختمانی,گزارش کارورزی عمران دانلود گزارش کارآموزی دفتر ساختمانی دانلود فایل در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده…

 • گزارش کارآموزی حسابداری در اداره آب و فاضلاب

  گزارش کارآموزی حسابداری,گزارش کارآموزی حسابداری اداره آب و فاضلاب,گزارش کارآموزی حسابداری در اداره آب و فاضلاب,گزارش کارآموزی حسابداری شرکت آب و فاضلاب,گزارش کارآموزی رشته حسابداری,گزارش کارآموزی رشته حسابداری اداره آب و فاضلاب دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در اداره آب و…

 • پاورپوینت فصل پنجم کتاب بازاريابي و مديريت بازار الوداری (اندازه گيري کمي بازار و پيش بينی فروش)

  پاورپوینت فصل پنجم کتاب بازاريابي و مديريت بازار الوداری (اندازه گيري کمي بازار و پيش بينی فروش) کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب بازاريابي و مديريت بازار حسن الوداری…

 • پاورپوینت فصل پنجم کتاب تئوری حسابداری جلد اول تألیف دکتر شباهنگ

  پاورپوینت فصل پنجم کتاب تئوری حسابداری جلد اول تألیف دکتر شباهنگ رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب تئوری حسابداری جلد اول تألیف دکتر شباهنگ با موضوع چارچوب نظری هیأت استاندارد های حسابداری مالی FASB، در قالب pptx…

 • تحقیق چگونگي به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتي

  پایان نامه پیرامون اجرا گذاشتن چك,پروژه اجرا گذاشتن چك,تحقیق اجرا گذاشتن چك,تحقیق در مورد اجرا گذاشتن چك,حقوق تجارت,دانلود تحقیق اجرا گذاشتن چك,کار تحقیقی اجرا گذاشتن چك,مقاله اجرا گذاشتن چك تحقیق چگونگي به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتي رفتن به…

 • پلان معماري ساختمان 3 طبقه

  اتوكد,پلان اتوکد ساختمان 3 طبقه,پلان ويلا,دانلود نقشه اتوکدی ساختمان 3 طبقه,دانلود نقشه اجرایی ساختمان,طرح اتوكدي ساختمان 3 طبقه,معماري,نقشه اتوکد دانلود پلان معماري ساختمان 3 طبقه دانلود فایل دانلود پلان اتوکد معماري ساختمان 3 طبقه، این پلان شامل: پلان فنداسیون، برش…

 • جزوه آموزشی ترسیم انواع برش در قطعات صنعتی

  آموزش روش ترسیم برش,ترسیم انواع برش,جزوه آموزشی ترسیم انواع برش,جزوه ترسیم انواع برش,روش ترسیم انواع برش,روش ترسیم برش,روش ترسیم برش پلان,روش ترسیم برش پله,روش ترسیم برش در پلان,روش ترسیم برش ساختمان دانلود جزوه آموزشی ترسیم انواع برش در قطعات صنعتی…